Preview

Description

Ruiner i stein fra Olavskirken, detalj med utskjæringer. Også kalt Fransiskanerklosterets kirke, ødelagt middelalderkirke på den nåværende eiendommen Kongens gate 2, Trondheim. I ulike perioder ble det foretatt omfattende arkeologiske utgravninger under hele kvartalet som kalles "Folkebibliotektomta".

Details

Files

Actions

Comments

Downloads Statistics

from
to
Download Full History