NTNU Universitetsbibliotekets spesialsamlinger omfatter mange typer dokumenter og fagområder.

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med den mest relevante avdelingen nedenfor.

Privatarkiv

Epost: privatarkiv@ub.ntnu.no

Telefon: 73 59 00 81

Bilder

Epost: bilder@ub.ntnu.no

Telefon: 73 59 00 81

Konservering

Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Manuskripter, kart og eldre bøker

Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Telefon: 918 97 859

Annet

Epost: spesialsamlingene@ub.ntnu.no

Telefon: 918 97 859