Preview

Description

Thamshavn, industribedrift ved Orkdalsfjorden med kaianlegg og jernbaneskinner tilknyttet Thamshavnbanen. Bildet viser Thamshavn stasjon med tog, lagerbygninger, stasjonsbygning i laftet tømmer. Et skip ute i fjorden.

Details

Files

Action Filename Size Access Description License
Show more files...

Actions

Comments

Downloads Statistics

from
to
Download Full History