Photo Details

Title
Klüvergården eksteriør
Year
1900
Place in picture
Klüvergården
Municipal
Trondheim
Address
Olav Trygvasons gt. 40
Description
Brannvesenet med rednings-stige under en øvelse ved Klüwegården i Olav Trygvasons gate 40, en stor murbygning i nyromansk stil. Her drev Lorentz D. Klüver butikk med manufaktur, sengeutstyr, linoleum og tepper. Bildet viser brannmenn i uniform og mange tilskuere.
Note
Kjøpmann Lorentz D. Klüver kjøpte eiendommen i Olav Trygvasons gate i 1896. Her åpnet han manufakturhandel. Samme år brant gården (natten mellom 13. og 14. april) sammen med naboeiendommene Olav Trygvasons gt. 38 og Taraldsgårdsveita 15. De ble slått sammen til ett matr.nr. da Klüver reiste den store murgården på tomta 1896-1898. Firmaet gikk inn i 1917
Physical location
Olsen avtrykkssamling, O.pl.1016
MARC ID
O-I-1016-O
Negative number
O.pl. 1016
Format
23 x 17 cm
Polarity
Positiv
Bearer
Papir
Technical specifications
Svart-hvitt

Comments

Copyright

Photo: Erik Olsen/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: O-I-1016_04

Files (2)
Filename
O-I-1016_04_1.jpg Download
O-I-1016_04_2.tif Download