Photo Details

Title
Beretning om den anbefalte komisjons forretning og ekskusjon i Christiania lagstol
Year
1661, 1664
Photographer
Note
Opptegnet og overlevert 1661 etter hans kgl. majestets instruks. En oversikt over distriktets jordebok, skatter, skog og sagbruk, kjøpsteder, næring, beskaffenhet og tilstand.
MARC ID
05A015219
Bearer
Udefinert

Comments

Copyright

Photo: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: ntnu00015

Files (32)
Filename
ntnu00015_1.tif Download
ntnu00015_2.tif Download
ntnu00015_3.tif Download
ntnu00015_4.tif Download
ntnu00015_5.tif Download
ntnu00015_6.tif Download
ntnu00015_7.tif Download
ntnu00015_8.tif Download
ntnu00015_9.tif Download
ntnu00015_10.tif Download
ntnu00015_11.tif Download
ntnu00015_12.tif Download
ntnu00015_13.tif Download
ntnu00015_14.tif Download
ntnu00015_15.tif Download
ntnu00015_16.tif Download
ntnu00015_17.tif Download
ntnu00015_18.tif Download
ntnu00015_19.tif Download
ntnu00015_20.tif Download
ntnu00015_21.tif Download
ntnu00015_22.tif Download
ntnu00015_23.tif Download
ntnu00015_24.tif Download
ntnu00015_25.tif Download
ntnu00015_26.tif Download
ntnu00015_27.tif Download
ntnu00015_28.tif Download
ntnu00015_29.tif Download
ntnu00015_30.tif Download
ntnu00015_31.tif Download
ntnu00015_32.tif Download