Bildedetaljer

Tittel
Beretning om den anbefalte komisjons forretning og ekskusjon i Christiania lagstol
År
1661, 1664
Fotograf
Eksemplarmerknad
Opptegnet og overlevert 1661 etter hans kgl. majestets instruks. En oversikt over distriktets jordebok, skatter, skog og sagbruk, kjøpsteder, næring, beskaffenhet og tilstand.
MARC ID
05A015219
Bærer
Udefinert

Kommentarer

Regler for bruk

Foto: Ukjent/NTNU UB
Lisens: CC BY-SA 4.0
ID: ntnu00015

Filer (32)
Filnavn
ntnu00015_1.tif Last ned
ntnu00015_2.tif Last ned
ntnu00015_3.tif Last ned
ntnu00015_4.tif Last ned
ntnu00015_5.tif Last ned
ntnu00015_6.tif Last ned
ntnu00015_7.tif Last ned
ntnu00015_8.tif Last ned
ntnu00015_9.tif Last ned
ntnu00015_10.tif Last ned
ntnu00015_11.tif Last ned
ntnu00015_12.tif Last ned
ntnu00015_13.tif Last ned
ntnu00015_14.tif Last ned
ntnu00015_15.tif Last ned
ntnu00015_16.tif Last ned
ntnu00015_17.tif Last ned
ntnu00015_18.tif Last ned
ntnu00015_19.tif Last ned
ntnu00015_20.tif Last ned
ntnu00015_21.tif Last ned
ntnu00015_22.tif Last ned
ntnu00015_23.tif Last ned
ntnu00015_24.tif Last ned
ntnu00015_25.tif Last ned
ntnu00015_26.tif Last ned
ntnu00015_27.tif Last ned
ntnu00015_28.tif Last ned
ntnu00015_29.tif Last ned
ntnu00015_30.tif Last ned
ntnu00015_31.tif Last ned
ntnu00015_32.tif Last ned