Loading map

Loading facets

[Ved Gyldenløves gate 42, Oslo]

[Ved Gyldenløves gate 42, Oslo]

Johan Herman Lie Vogts tvillingsønner Johan Herman og Jørgen Herman f. 1900, og eldstedatter Ragnhild f. 1890, stående utenfor Gyldenløves gate 42 i Oslo.

Gruppe Før 1912

[Gutter i Gyldenløves gate, Oslo]

[Gutter i Gyldenløves gate, Oslo]

To gutter stående i Gyldenløves gate i Oslo. Nordraaks gate krysser rett bak. De fire husene til venstre er Nordraaks gate 14, Gyldenløves gate 44, 46 og 48. Til høyre Gyldenløves gate [...]

Gruppe Før 1912