Loading map

Loading facets

[Brev til DKNVS]

[Brev til DKNVS]

Vedr. sorenskriver Schwachs testamente

Manuskripter 1861-05-06

Dovrebanens vendepunkt, Støren, bygging av togtrasé.

Dovrebanens vendepunkt, Støren, bygging av togtrasé.

Prospektkort. N.K. 1771. Kortet har følgende tekst: Dovrebanens vendepunkt, Støren.

Bilder 1914 datert

Måneskinnsklubben med "Penglaushjørnet"

Måneskinnsklubben med "Penglaushjørnet"

Huset til høyre er Måneskinnsklubben, tidligere bygård og skjenkested på den nåværende eiendommen Prinsens gate 29, opprinnelig Kongens gate 17. Måneskinnsklubben var en av byens [...]

Bilder Etter 1910

Soknedal, gammel stue på Garli, tømmerbygning.

Soknedal, gammel stue på Garli, tømmerbygning.

Prospektkort. Eneb. M. M. Lohne. X'sand S. Nr. 308. Kortet har følgende tekst: Soknedal. Gammel stue paa Garli.


Parti av Lundemo bruk, eksteriør.

Parti av Lundemo bruk, eksteriør.

Prospektkort. Svenska Litografiska AB. Stockholm. Kortet har følgende tekst: parti av Lundemo Bruk.


Prinsenkrysset

Prinsenkrysset

Prinsensgt. nordover fra Kongens gt. Til høyre trebygning, Kongensgate 28, med skilt tilhørende skjenkestedet kalt "Ner'galen". Videre husrekka fra Prinsensgate 33 videre [...]

Bilder Ca. 1900

Ravnkloa, fisketorget

Ravnkloa, fisketorget

Ravnkloa også kalt Fjæra, Fisketorvet i Ravnkloen og Ravnklobakken, sett fra sjøsiden i retning Munkegata. Folkeliv på torget og langs kaia. Frostabåter og Staværingsbåter i fjæra. [...]

Bilder Ca. 1900

Flyfoto: Rosmo vestre

Flyfoto: Rosmo vestre

Gårder på Bratsberg i Strinda: Rosmo nedre til høyre, Rosmo vestre midt i bildet. Gårdsbygninger: låve, våningshus, uthus. Kjøkkenhage, veier, jorder, åkrer. Skog.

Bilder 1958-08-24

Parti fra Melhus med tog.

Parti fra Melhus med tog.

Prospektkort med følgende tekst: Parti fra Melhus. Eneret O. Brobak, Melhus, 09 6313. Nesten lik plate finnes i Hassels arkiv (12/16). Hassels plate mangler toget.

Bilder 1910 stempel

Parti fra Melhus, med tog.

Parti fra Melhus, med tog.

Prospektkort med følgende tekst: Parti fra Melhus. Eneret O. Brobak, Melhus, 09 6313. Nesten lik plate finnes i Hassels arkiv (12/16). Hassels plate mangler toget.