Loading map

Loading facets

Gunnerusbiblioteket, tidligere DKNVS Bibliotek.

Gunnerusbiblioteket, tidligere DKNVS Bibliotek.

Avfotografering av av arkitekttegning, arkitekt Chr. Christie, forsiden mot Erling Skakkes gate 47. Eksteriør Gunnerusbiblioteket , tidligere Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs [...]


Statsarkivet

Statsarkivet

Bildet viser Statsarkivet, Høyskoleveien, fotografert fra Høyskoleparken. Trapp med smijernsgelender foran inngangsdøra. Biler parkert i gata.


Tilfredshet gård

Tilfredshet gård

Tilfredshet gård, landsted tilh. familien Lorck. Bildet viser grosserer, cand.jur. Karl Lorck med familie og husstand, samt noen gjester. Eiendommen ble kjøpt av kommunen i 1893 for [...]

Bilder Ca. 1890

Rådhus på Torvet

Rådhus på Torvet

Sverre Pedersen har tegnet forslag til nytt rådhus på Torget. Han ønsket å rive Hornemannsgården og bygge rådhus med 4 etasjer og tårn på tomta. Til venstre, Vår Frue kirke og helt til [...]

Bilder Ca. 1915

Rådhus på Torvet

Rådhus på Torvet

Sverre Pedersen har tegnet forslag til nytt rådhus på Torget. Han ønsket å rive Hornemannsgården og bygge rådhus med 4 etasjer og tårn på tomta. Her har han tegnet fasaden mot Munkegata.

Bilder Ca. 1915

Rådhus på Torvet

Rådhus på Torvet

Sverre Pedersen har tegnet forslag til nytt rådhus på Torget. Han ønsket å rive Hornemannsgården og bygge rådhus med 4 etasjer og tårn på tomta. Her har han tegnet fasaden mot Kongens [...]

Bilder Ca. 1915

Rådhus på Torvet

Rådhus på Torvet

Sverre Pedersen har tegnet forslag til nytt rådhus på Torget. Han ønsket å rive Hornemannsgården og bygge rådhus med 4 etasjer og tårn på tomta. Til venstre, Vår Frue kirke og helt til [...]

Bilder Ca. 1915

Rådhus på Torvet

Rådhus på Torvet

Sverre Pedersen har tegnet forslag til nytt rådhus på Torget. Han ønsket å rive Hornemannsgården og bygge rådhus med 4 etasjer og tårn på tomta. Her har han tegnet fasaden mot Munkegata.

Bilder Ca. 1915

Rådhus på Torvet

Rådhus på Torvet

Sverre Pedersen har tegnet forslag til nytt rådhus på Torget. Han ønsket å rive Hornemannsgården og bygge rådhus med 4 etasjer og tårn på tomta. Her har han tegnet fasaden mot Kongens [...]

Bilder Ca. 1915

Abelvær, fabrikken

Abelvær, fabrikken

Bildet viser en toetsjes murbygning som ligger nede ved vannet. Til høyre, en høy murpipe. Sannsynligvis hermetikkfabrikken i Abelvær.