Loading map

Loading facets

[Øvre Leirfoss]

[Øvre Leirfoss]

Vannkraftverket ved Øvre Leirfoss i Trondheim. Nidelva renner nedover mot Trondheim og Trondheimsfjorden.


Abelvær, fabrikken

Abelvær, fabrikken

Bildet viser en toetsjes murbygning som ligger nede ved vannet. Til høyre, en høy murpipe. Sannsynligvis hermetikkfabrikken i Abelvær.