Loading map

Loading facets

Namsos

Namsos

Namsos sett fra et lavere parti av Bjørumsklumpen. Namsos kirke.


Sophie og Jens Pettersen

Sophie og Jens Pettersen

Bilde tatt i speil av kvinne og mann med bart. Gruppebilder på veggen i bakgrunnen. Muligens et selvportrett.


Turnstevet

Turnstevet

Menn i hvite turnklær turner på en plass omkranset av tilskuere. Turnapparater. Norske flagg.

Bilder 1904-05-24

Turnstevnet

Turnstevnet

Menn i hvite turnklær turner på en plass omkranset av tilskuere. Turnapparater. Norske flagg.

Bilder 1904-05-24