Loading map

Loading facets

Nordenfjeldske Norge

Nordenfjeldske Norge

Fotoalbum med håndkolorerte fotografier tatt av Marcus W. Noodt


Lillegaarden

Lillegaarden

Lillegården på Singsaker, som også gikk under navnet Duegården.

Bilder Ca. 1870

Ila med Arildsløkken

Ila med Arildsløkken

Utsikt over Ilevollen med Arildsløkken gård i forgrunnen. Til venstre for gården, ekserserplassen som senere ble Ilaparken og fjorden i bakgrunnen. Foran gården, kornstaur. Nyveien, nå [...]

Bilder Ca. 1870

Follo og Lisbetsæter

Follo og Lisbetsæter

Tre herrer sitter ved et bord. Sannsynligvis på gården Follo i Orkdal. På bordet er det glass og karaffel. Gyngestol.

Bilder Ca. 1880

Ila med Arildsløkken

Ila med Arildsløkken

Utsikt over Ilevollen med Arildsløkken gård midt i bildet. Til venstre for gården, ekserserplassen som senere ble Ilaparken og fjorden i bakgrunnen. Huset med tre tårn til venstre, er [...]

Bilder Ca. 1870

Klingenberg - Sommerschield

Klingenberg - Sommerschield

Villaen midt på bildet er Solbakken som senere fikk adresse Innherredsveien 129A. Bak og til høyre for denne ligger Lerkehaugen ved Rønningsbakken. Villaen fikk senere adressen [...]

Bilder 1880-årene

Ilsvika

Ilsvika

Utsikt over Ilsvika. Bildet kan være tatt helt nederst i Møllebakken, I forgrunnen, husene på Blekevollene. Dette var områdene på begge sider av nedre løp av Ilabekken. Her bodde [...]

Bilder Ca. 1870

Ila

Ila

I forgrunnen, området opp for Ilsvika, som ble kalt Blekevollene. På jordet til venstre ligger det klær utover bakken til bleking. Omtrent midt på bildet, er Abelsborg gård. Bygningen [...]

Bilder Ca. 1885