Loading map

Loading facets

Lillegaarden

Lillegaarden

Lillegården på Singsaker, som også gikk under navnet Duegården.


Ila med Arildsløkken

Ila med Arildsløkken

Utsikt over Ilevollen med Arildsløkken gård i forgrunnen. Til venstre for gården, ekserserplassen som senere ble Ilaparken og fjorden i bakgrunnen. Foran gården, kornstaur. Nyveien, nå [...]


Follo og Lisbetsæter

Follo og Lisbetsæter

Tre herrer sitter ved et bord. Sannsynligvis på gården Follo i Orkdal. På bordet er det glass og karaffel. Gyngestol.


Ila med Arildsløkken

Ila med Arildsløkken

Utsikt over Ilevollen med Arildsløkken gård midt i bildet. Til venstre for gården, ekserserplassen som senere ble Ilaparken og fjorden i bakgrunnen. Huset med tre tårn til venstre, er [...]


Klingenberg - Sommerschield

Klingenberg - Sommerschield

Villaen midt på bildet er Solbakken som senere fikk adresse Innherredsveien 129A. Bak og til høyre for denne ligger Lerkehaugen ved Rønningsbakken. Villaen fikk senere adressen [...]


Ilsvika

Ilsvika

Utsikt over Ilsvika. Bildet kan være tatt helt nederst i Møllebakken, I forgrunnen, husene på Blekevollene. Dette var områdene på begge sider av nedre løp av Ilabekken. Her bodde [...]


Ila

Ila

I forgrunnen, området opp for Ilsvika, som ble kalt Blekevollene. På jordet til venstre ligger det klær utover bakken til bleking. Omtrent midt på bildet, er Abelsborg gård. Bygningen [...]