Loading map

Loading facets

[Fjelltur]

[Fjelltur]

2 menn på fjelltur en sommerdag. Står ved et steingjerde foran et åkerlandskap ved ei kirke. I bakkant høye fjell.


[Vaksdal mølle]

[Vaksdal mølle]

Jernbanespor i forkant og en stor industribedrift bakenfor liggene ved en fjord.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31