Loading map

Loading facets

[Fjelltur]

[Fjelltur]

2 menn på fjelltur en sommerdag. Står ved et steingjerde foran et åkerlandskap ved ei kirke. I bakkant høye fjell.


[Vaksdal mølle]

[Vaksdal mølle]

Jernbanespor i forkant og en stor industribedrift bakenfor liggene ved en fjord.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Gudvangen i Nærøyfjorden]

[Gudvangen i Nærøyfjorden]

Innerst i en fjord med bratte fjell på hver side. Nærøyfjorden ei fjordarm innerst i Sognefjorden med Jostedalsbreen i bakkant.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Gudvangen]

[Gudvangen]

2 biler står nede på fergeleiet i Gudvangen. Ved naustene ligger en skyssbåt med navnet Lærdal. I fjellskråningen til venstre har det gått et stor steinras.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Fretheim hotel]

[Fretheim hotel]

Fretheim hotel og gårdsbruk under bratte fjell.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Lærdal]

[Lærdal]

Muligens på vei inn Sognefjorden mot Lærdal.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Hesteskyss]

[Hesteskyss]

Ingrid og Roar sitter i en karjol trukket av en hest. Skysskaren sitter bak på vogna. Muligens ved Flåm i Sogn og Fjordane.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Hesjing]

[Hesjing]

Innkjøring av tørt høy fra hesjer innerst i en dal. Mann og 2 barn sitter oppe på høylasset og 2 hester ved siden. Bratte fjellside med en foss på andre siden.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Sivlesteinen]

[Sivlesteinen]

Roar står ved siden av Sivlesteinen ved Stahlheimskleiva .

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31

[Stahlheim]

[Stahlheim]

Oversiktsbilde over Stahlheimskleiva.

Universitetsbiblioteket 1930-08-01 - 1930-12-31