Loading map

Loading facets

[Heimefrontfest i Britannia Hotel]

[Heimefrontfest i Britannia Hotel]

Personer ved langbord, selskap, middag, vin. Flere eksponeringer. Skjetlein

Bilder 1945-06-22

[Heimefrontfest i Britannia Hotel]

[Heimefrontfest i Britannia Hotel]

Personer ved langbord, selskap, middag, vin. Flere eksponeringer. Skjetlein

Bilder 1945-06-22

[Heimefrontfest i Britannia Hotel]

[Heimefrontfest i Britannia Hotel]

Personer ved langbord, selskap, middag, vin. Flere eksponeringer. Skjetlein. no 2

Bilder 1945-06-22