Loading map

Loading facets

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed i hovedsalen på Stortinget stående foran maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 der Norges grunnlov ble vedtatt. Maleriet er malt av Oscar Arnold [...]

Bilder 24.11.1905

[uten tittel]

[uten tittel]

Skolekjøkken, jenter tilbereder mat, på tavle står det "Eksamen, Bankekjøt, Sagopudding, Havremakroner, Julenøtter" med oppskrifter. Skolekjøkkenet på Lilleby. Liknende negativ [...]

Bilder 1910 - 1914

[Gruppebilde av festkledde mennesker på Britannia Hotel]

[Gruppebilde av festkledde mennesker på Britannia Hotel]

Festkledde menn og kvinner i Speilsalen, Britannia Hotel. nederste rekke: Fru Holst, minister Christensen, frk Iversen, Riiber, Hofsengh, Holst, Louise Myhre, fru Cecilie Claussen, [...]

Bilder 1910 - 1920

[Utenfor Norges Bank]

[Utenfor Norges Bank]

Gruppebilde av menn stående på trappen utenfor Norges Bank. I 2017 holdt Vitensenteret til i denne bygningen.

Bilder 1910 - 1930

[uten tittel]

[uten tittel]

Interiør Klostergt. 71, februar 1918 - Idar Melandsjø

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Kunstindustrimuseet Dronningens gt. - interiør

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Kunstindustrimuseet Dronningens gt. - interiør

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Restaurantinteriør - Britannia ? Bondeheimen?

Bilder 1910 - 1941