Loading map

Loading facets

Gassverket

Gassverket

Ved det gamle gassverket på Kalvskinnet. Huset til venstre var et militært høylager. Det er nå mere kjent som Suhm-huset. Til høyre står en av gasstankene. Det skal være fest i hagen [...]

Bilder Ca. 1916

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed i hovedsalen på Stortinget stående foran maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 der Norges grunnlov ble vedtatt. Maleriet er malt av Oscar Arnold [...]


[uten tittel]

[uten tittel]

Frk. Tønseths Plastikopvisning 1918 og 1919

Bilder 1918 - 1919

[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, Tegning av Singsaker skole

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, stammeanalyse av grantrær fra Trondhjems bymark

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, statistikk skoler

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, kart over byen

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, plan over prosjektet Gasværk

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, stammeanalyse lærketrær

Bilder 1910 - 1941

[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, Folkebiblioteket besøg statistikk

Bilder 1910 - 1941