Loading map

Loading facets

Gassverket

Gassverket

Ved det gamle gassverket på Kalvskinnet. Huset til venstre var et militært høylager. Det er nå mere kjent som Suhm-huset. Til høyre står en av gasstankene. Det skal være fest i hagen [...]


Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed i hovedsalen på Stortinget stående foran maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 der Norges grunnlov ble vedtatt. Maleriet er malt av Oscar Arnold [...]


[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, Tegning av Singsaker skole


[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, stammeanalyse av grantrær fra Trondhjems bymark


[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, statistikk skoler


[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, plan over prosjektet Gasværk


[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, stammeanalyse lærketrær


[uten tittel]

[uten tittel]

Trondhjem Kommunes Udstillingsplancher, Folkebiblioteket besøg statistikk