Loading map

Loading facets

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed i hovedsalen på Stortinget stående foran maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 der Norges grunnlov ble vedtatt. Maleriet er malt av Oscar Arnold [...]


Gassverket

Gassverket

Ved det gamle gassverket på Kalvskinnet. Huset til venstre var et militært høylager. Det er nå mere kjent som Suhm-huset. Til høyre står en av gasstankene. Det skal være fest i hagen [...]


Fjellseter

Fjellseter

Bildet viser hovedhuset og sidefløyen på Fjeldsæter. I gårdsplassen er samlet minst et tjuetalls hestedrosjer og to automobiler. En del av hotellets gjester står og ser på trafikken [...]


Heimdal Nedre

Heimdal Nedre

Bildet er tatt 17. mai 1914 og det er tydelig at de markerte 100-års dagen for Norges grunnlov. Det er en kjølig og vindfull maidag og de fleste er godt kledd. Det er knapt nok spirer [...]


Studenterhytta ved Gråkallen, Trondheim.

Studenterhytta ved Gråkallen, Trondheim.

Studenterhytta ved Gråkallen en vinterdag. En rekke folk samlet utenfor, de fleste med skiutstyr.


Opptog i Olav Tryggvasons gate

Opptog i Olav Tryggvasons gate

Opptog, reklameopptog for Nidaros treskeverk. 2 hester forspent ei vogn/treskeverk i lang rekke i Olav Tryggvasons gate. Til høyre ser en hjørnet mot Jomfrugata, Schürengården til [...]


Eskeproduksjon på Nidar

Eskeproduksjon på Nidar

Interiørbilde fra Nidar chokoladefabrik på Lademoen, som viser en kvinne med hvit forkle som står og mater en maskin med papp-plater som kommer ut som papp til esker. På skråveggen [...]


Eskeproduksjon på Nidar

Eskeproduksjon på Nidar

Interiørbilde fra Nidar chokoladefabrik på Lademoen, som viser deler av en maskin med en kvinne i hvit frakk som retter opp bunker med papp-plater til esker. På gulvet er det stabler [...]


Eskeproduksjon på Nidar

Eskeproduksjon på Nidar

Interiørbilde fra Nidar chokoladefabrik på Lademoen, som viser flere stadier i produksjon av sjokoladeesker. Ved tre ulike maskiner sitter det kvinner i hvite frakker. Det står en [...]