Loading map

Loading facets

Rosendal

Rosendal

Interiørbilde fra Rosendal Teater. Kinosal med stoler, scene, lerret, kunst på veggene.


[Adolf Øien]

[Adolf Øien]

Portrett av Adolf Øien som sitter i en stol. Halvfigur.


[Adolf Øien]

[Adolf Øien]

Avfotografert maleri av Adolf Øien som sitter i en stol.

Bilder Ca. 1910

[Utenfor Norges Bank]

[Utenfor Norges Bank]

Gruppebilde av menn stående på trappen utenfor Norges Bank. I 2017 holdt Vitensenteret til i denne bygningen.

Bilder 1910 - 1930

[Mannskor utenfor Nidaros domkirke]

[Mannskor utenfor Nidaros domkirke]

Gruppebilde av et mannskor med korluer står oppstilt utenfor tverrskipet på Nidarosdomens nordre side. Til høyre for koret henger et skilt hvor det står "Til domkirkerns [...]


[Gruppe, muligens kor]

[Gruppe, muligens kor]

Gruppe i Festsalen i Håndverkerforeningen på hjørnet av Kjøpmannsgata og Erling Skakkes gate. Muligens sangkor.