Loading map

Loading facets

Eskeproduksjon på Nidar

Eskeproduksjon på Nidar

Interiørbilde fra Nidar chokoladefabrik på Lademoen, som viser en kvinne med hvit forkle som står og mater en maskin med papp-plater som kommer ut som papp til esker. På skråveggen [...]


Opptog i Olav Tryggvasons gate

Opptog i Olav Tryggvasons gate

Opptog, reklameopptog for Nidaros treskeverk. 2 hester forspent ei vogn/treskeverk i lang rekke i Olav Tryggvasons gate. Til høyre ser en hjørnet mot Jomfrugata, Schürengården til [...]


Studenterhytta ved Gråkallen, Trondheim.

Studenterhytta ved Gråkallen, Trondheim.

Studenterhytta ved Gråkallen en vinterdag. En rekke folk samlet utenfor, de fleste med skiutstyr.


Heimdal Nedre

Heimdal Nedre

Bildet er tatt 17. mai 1914 og det er tydelig at de markerte 100-års dagen for Norges grunnlov. Det er en kjølig og vindfull maidag og de fleste er godt kledd. Det er knapt nok spirer [...]


Fjellseter

Fjellseter

Bildet viser hovedhuset og sidefløyen på Fjeldsæter. I gårdsplassen er samlet minst et tjuetalls hestedrosjer og to automobiler. En del av hotellets gjester står og ser på trafikken [...]


Gassverket

Gassverket

Ved det gamle gassverket på Kalvskinnet. Huset til venstre var et militært høylager. Det er nå mere kjent som Suhm-huset. Til høyre står en av gasstankene. Det skal være fest i hagen [...]


Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed til Norges Storting 27. november 1905 med dronning Maud ved sin side

Kong Haakon avlegger ed i hovedsalen på Stortinget stående foran maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814 der Norges grunnlov ble vedtatt. Maleriet er malt av Oscar Arnold [...]