Loading map

Loading facets

Eidsvolds-bygningen

Eidsvolds-bygningen

Kopiplate. Kopi av maleriet av Eidsvolds-bygningen i Trondhjems sparebank


Hornemanns adgangskort til Riksforsamlingen på Eidsvold 1814

Hornemanns adgangskort til Riksforsamlingen på Eidsvold 1814

Tekst på adgangskoret: Adgang til Rigsforsamlingen paa Eidsvold for ... Hornemann. Christian Hersleb Horneman ble valgt til representant fra Kragerø


Riksforsamlingen på Eidsvold

Riksforsamlingen på Eidsvold

Kopiplate. Kopi av maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvold, 1814 i Trondhjems sparebank


Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Familiegruppe, mann, kvinne og tre barn, halvfigur. Fra venstre: Eugenie Eleonore, Marie Sofie, Eugenie, Klaus og Paul.

Gruppe Ca. 1910

Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Familiegruppe, mann, kvinne og tre barn, halvfigur. Fra venstre: Eugenie Eleonore, Marie Sofie, Eugenie, Klaus og Paul.


Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Familiegruppe, mann, kvinne og tre barn, halvfigur. Fra venstre: Eugenie Eleonore, Marie Sofie, Eugenie, Klaus og Paul.


Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Familiegruppe, mann, kvinne og tre barn, halvfigur. Fra venstre: Eugenie Eleonore, Marie Sofie, Eugenie, Klaus og Paul.


Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Portrett av Eugenie Forbregd m.fl

Familiegruppe, mann, kvinne og tre barn, halvfigur. Fra venstre: Eugenie Eleonore, Marie Sofie, Eugenie, Klaus og Paul.