Loading map

Loading facets

Eidsvolds-bygningen

Eidsvolds-bygningen

Kopiplate. Kopi av maleriet av Eidsvolds-bygningen i Trondhjems sparebank


Hornemanns adgangskort til Riksforsamlingen på Eidsvold 1814

Hornemanns adgangskort til Riksforsamlingen på Eidsvold 1814

Tekst på adgangskoret: Adgang til Rigsforsamlingen paa Eidsvold for ... Hornemann. Christian Hersleb Horneman ble valgt til representant fra Kragerø


Riksforsamlingen på Eidsvold

Riksforsamlingen på Eidsvold

Kopiplate. Kopi av maleriet av Riksforsamlingen på Eidsvold, 1814 i Trondhjems sparebank


DKNVS Muséet i Erling Skakkes gate.

DKNVS Muséet i Erling Skakkes gate.

Eksteriør av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Museum, senere Vitenskapsmuséet, bygning i Erling Skakkes gate 47b på Kalvskinnet. Videre bortover gata er hjørnet av Klem [...]


Reina idrettsplass

Reina idrettsplass

Bildet viser idrettsbanen på Reina. Mannlige idrettsfolk går med flagg, fane og plakat. På tribunen og langs banen står det mye folk. Bildet er tatt i forbindelse med Gatestafetten 1939.


Reina idrettsplass

Reina idrettsplass

Bildet viser idrettsbanen på Reina. To løpere springer om kapp på banen. Til høyre står sekundanter. Bildet er tatt i forbindelse med Gatestafetten 1939.


Reina idrettsplass

Reina idrettsplass

Gruppebilde av 10 menn med startnummer på brystet, fotografert i forbindelse med et stafettløp gjennom byen, Gatestafetten 1939. Bak fra venstre: Olaf Hansen, Torbjørn Benjaminsen, [...]

Universitetsbiblioteket 1939-05-01 - 1939-05-31

Naboer i Rugldalen

Naboer i Rugldalen

Mennene Trygve Lie og Johan Petter Falkberget stående på ei trebru over en bekk i Rugldalen