Loading map

Loading facets

Moums Handelsgartneri, Trondheim

Moums Handelsgartneri, Trondheim

Flyfoto, oversikts bilde over Moums Handelsgartneri på Strindheim. Tidligere Gartneri Balders hage. Jorder og bebyggelse rundt.


St. Jørgensveita

St. Jørgensveita

Bildet viser St. Jørgensveita, samt krysset Erling Skakkes gate i retning Vår frue kirke. Helt til venstre i bildet er St. Jørgens hus, St. Jørgensveita 2. Vi ser tårnet på Vår Frue [...]


[Bergs Maskin A/S]

[Bergs Maskin A/S]

Gruppebilde av ansatte i Bergs Maskin A/S.


[Bergs Maskin A/S]

[Bergs Maskin A/S]

Gruppebilde av ansatte i Bergs Maskin A/S.


[Bergs Maskin A/S]

[Bergs Maskin A/S]

Gruppebilde av ansatte i Bergs Maskin A/S.


[Bergs Maskin A/S]

[Bergs Maskin A/S]

Gruppebilde av ansatte i Bergs Maskin A/S.