Loading map

Loading facets

Jernbanebrua i Trondheim

Jernbanebrua i Trondheim

Eksteriørbilde av jernbanebrua, tre parkerte biler ved et parkering forbudt skilt, trikken i bakgrunnen.


Hest ved Fosenkaia i Trondheim

Hest ved Fosenkaia i Trondheim

Eksteriørbilde av en hest ved Fosenkaia i Trondheim. I bakgrunnen sees jernbanestasjonsbygningen, og to båter som ligger til kai ved Fosenkaia.


Sangerstevnet i Hasselvika

Sangerstevnet i Hasselvika

Bildet viser 2 kvinner og 2 menn som står og synger. De er kledd i sommerkjole og dress, alle med sangerlue.


Sangerstevnet i Hasselvika

Sangerstevnet i Hasselvika

Bildet viser 4 menn som står under en fane med påskriften: Fosen songarforbund 1958. Mennene er kledd i dress, alle med sangerlue. I bakgrunnen et stor telt.


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser en skilt med teksten: Fare for skred 0,7 km. Fotoppdrag for Dagbladet


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med fjorden til venstre og fjell til høyre på bildet. Veien i forgrunnen er dekket med snø, snøras fra fjellsiden, en tunnel bygget av tre er delvis dekket av [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell. Veien går til høyre nede i dalen, elva til venstre i bildet. I bakgrunnen sees en gård. I forgrunnen sees anleggsmaskiner og en grushaug. [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell. Veien går til høyre nede i dalen, elva til venstre i bildet. I bakgrunnen sees en gård. I forgrunnen sees anleggsmaskiner og en grushaug. [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell. Veien går til høyre nede i dalen, elva til venstre i bildet. I bakgrunnen sees en gård. I forgrunnen sees anleggsmaskiner. Anleggsarbeid. [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell, snø. I bakgrunnen til venstre sees en gård. I forgrunnen sees to menn som arbeider med store stålbjelker. Anleggsarbeid. Fotoppdrag for [...]