Loading map

Loading facets

Tronka

Tronka

Fasaden på Tronka, Erling Skakkes gate 66. Bilen utenfor er en Fiat 600 fra 1960-tallet.


Naboer i Rugldalen

Naboer i Rugldalen

Mennene Trygve Lie og Johan Petter Falkberget stående på ei trebru over en bekk i Rugldalen


Bispehaugen skolekorps

Bispehaugen skolekorps

Bildet viser musikanter i Bispehaugens skolekorps. Seks jenter og gutter spiller trommer og fløyte. Uniformsluer.


Garasjerekke

Garasjerekke

Eksteriør av en rekke med garsjer, boligområde. "Skammens mur"


Garasjerekke

Garasjerekke

Eksteriør av en rekke med garsjer, boligområde. "Skammens mur"


Hvite Bånds landsmøte 75 år

Hvite Bånds landsmøte 75 år

Forsamling innendørs med kvinner og menn, fane med teksen Trondhjems hvite fane stiftet 1890, bunad.


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, en DKW, nummer 5. Bilen har registreringsnummer 11-27-78. De fire ringene i grillen kan ledd forlede – de var logoen til førkrigstidens Auto Union som besto av [...]


Kjempeblekksprut

Kjempeblekksprut

Bildet viser en kjempestor blekksprut som ligger i bakgården på Vitenskapsmuseet.


Bauta

Bauta

Bildet viser en bauta av stein


Sangerstevnet i Hasselvika

Sangerstevnet i Hasselvika

Bildet er tatt utendørs og viser kvinner og menn utenfor et stort telt. I forgrunnen tre kvinner kledd i sommerkjole og trønderbunad, alle med sangerlue.


Portrett av Trygve Lie

Portrett av Trygve Lie

Portrett av en mann, Trygve Lie, i halvfigur, sittende ved et bord.


Bensinstasjon i Kongens gate 104

Bensinstasjon i Kongens gate 104

Eksteriørbilde fra Kongens gate 104 som viser en bensinstasjon på hjørnet av Lillegata. Bak bensinstasjonen et hus som blir revet. Fotooppdrag for sakfører Rinnan.


Materialteknisk institutt

Materialteknisk institutt

Eksteriørbilde av materialteknisk institutt på Gløshaugen i Trondheim, ved det som dengang het NTH, og som idag heter NTNU. Bildet viser en stor bygning.


Jernbanebrua i Trondheim

Jernbanebrua i Trondheim

Eksteriørbilde av jernbanebrua, tre parkerte biler ved et parkering forbudt skilt, trikken i bakgrunnen.


Hest ved Fosenkaia i Trondheim

Hest ved Fosenkaia i Trondheim

Eksteriørbilde av en hest ved Fosenkaia i Trondheim. I bakgrunnen sees jernbanestasjonsbygningen, og to båter som ligger til kai ved Fosenkaia.


Sangerstevnet i Hasselvika

Sangerstevnet i Hasselvika

Bildet viser 2 kvinner og 2 menn som står og synger. De er kledd i sommerkjole og dress, alle med sangerlue.


Sangerstevnet i Hasselvika

Sangerstevnet i Hasselvika

Bildet viser 4 menn som står under en fane med påskriften: Fosen songarforbund 1958. Mennene er kledd i dress, alle med sangerlue. I bakgrunnen et stor telt.


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser en skilt med teksten: Fare for skred 0,7 km. Fotoppdrag for Dagbladet


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med fjorden til venstre og fjell til høyre på bildet. Veien i forgrunnen er dekket med snø, snøras fra fjellsiden, en tunnel bygget av tre er delvis dekket av [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell. Veien går til høyre nede i dalen, elva til venstre i bildet. I bakgrunnen sees en gård. I forgrunnen sees anleggsmaskiner og en grushaug. [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell. Veien går til høyre nede i dalen, elva til venstre i bildet. I bakgrunnen sees en gård. I forgrunnen sees anleggsmaskiner og en grushaug. [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell. Veien går til høyre nede i dalen, elva til venstre i bildet. I bakgrunnen sees en gård. I forgrunnen sees anleggsmaskiner. Anleggsarbeid. [...]


Rasfare i Sunndal

Rasfare i Sunndal

Bildet viser et landskap med bratte fjell, snø. I bakgrunnen til venstre sees en gård. I forgrunnen sees to menn som arbeider med store stålbjelker. Anleggsarbeid. Fotoppdrag for [...]


"Fjøset" på Katedralskolen rives.

"Fjøset" på Katedralskolen rives.

Bildet viser en trebygning. Stor gårdsplass med mange mennesker foran bygningen.


Sangerstevne på Brekstad

Sangerstevne på Brekstad

Bildet viser sangere som går i tog, en parade, eller opptog ute på en grusvei. Faner, sangerlue. Bebyggelse, hus sees i bakgrunnen.


Sangerstevne på Brekstad

Sangerstevne på Brekstad

Portrett av to menn kledd i dress og sangerlue, og to kvinner kledd i kjole og sangerlue, sangere.


Strinda trygdekasse flytter

Strinda trygdekasse flytter

Bildet viser to menn som håndhilser på hverandre. Mennene står foran Dronningens gate 2.


Sangerstevne på Brekstad

Sangerstevne på Brekstad

Bildet viser sangere som går i tog, en parade, eller opptog ute på en grusvei. Faner, sangerlue. Bebyggelse, hus sees i bakgrunnen.


Sangerstevne på Brekstad

Sangerstevne på Brekstad

Bildet viser sangere som går i tog, en parade, eller opptog ute på en grusvei. Faner, sangerlue. Bebyggelse, hus sees i bakgrunnen.


Sangerstevne på Brekstad

Sangerstevne på Brekstad

Bildet viser mannlige sangere som går i tog, en parade, eller opptog. Fane med teksten Fosen songarlag 1959, sangerlue.


Sangerstevne på Brekstad

Sangerstevne på Brekstad

Portrett av to menn kledd i dress og sangerlue, og to kvinner kledd i kjole og sangerlue, sangere.


Strinda trygdekasse flytter

Strinda trygdekasse flytter

Bildet viser menn og kvinner som krysser Dronningens gate. I bakgrunnen sees to bygninger. Bygningen til venstre er Kjøpmannsgata 32. Strinda trygdekasse flyttet fra Kjøpmannsgata 32 [...]


Sangerstevne på Brekstad

Sangerstevne på Brekstad

Bildet viser tre menn kledd i dress og sangerlue, sangere som viser frem fanen til Ørland sangforening stiftet i 1876.


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, en Volvo, nummer 14. Billøp. Bilen har registreringsnummer D-27125.


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, en DKW, nummer 15. Billøp. Bilen har registreringsnummer 11-31-07. De fire ringene i grillen kan ledd forlede – de var logoen til førkrigstidens Auto Union som [...]


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, nummer 17. Billøp. Bilen har registreringsnummer 11-61-60.


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, volkswagen, folkevogn, nummer 77. Billøp. Bilen har registreringsnummer D 27286.


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, nummer 78. Billøp. Bilen har registreringsnummer A-78324


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, nummer 28. Billøp. Bilen har registreringsnummer B-67786.