Loading map

Loading facets

Tronka

Tronka

Fasaden på Tronka, Erling Skakkes gate 66. Bilen utenfor er en Fiat 600 fra 1960-tallet.


Naboer i Rugldalen

Naboer i Rugldalen

Mennene Trygve Lie og Johan Petter Falkberget stående på ei trebru over en bekk i Rugldalen


Bispehaugen skolekorps

Bispehaugen skolekorps

Bildet viser musikanter i Bispehaugens skolekorps. Seks jenter og gutter spiller trommer og fløyte. Uniformsluer.


Garasjerekke

Garasjerekke

Eksteriør av en rekke med garsjer, boligområde. "Skammens mur"


Garasjerekke

Garasjerekke

Eksteriør av en rekke med garsjer, boligområde. "Skammens mur"


Hvite Bånds landsmøte 75 år

Hvite Bånds landsmøte 75 år

Forsamling innendørs med kvinner og menn, fane med teksen Trondhjems hvite fane stiftet 1890, bunad.