Loading map

Loading facets

Tronka

Tronka

Fasaden på Tronka, Erling Skakkes gate 66. Bilen utenfor er en Fiat 600 fra 1960-tallet.


Naboer i Rugldalen

Naboer i Rugldalen

Mennene Trygve Lie og Johan Petter Falkberget stående på ei trebru over en bekk i Rugldalen


Bispehaugen skolekorps

Bispehaugen skolekorps

Bildet viser musikanter i Bispehaugens skolekorps. Seks jenter og gutter spiller trommer og fløyte. Uniformsluer.


Garasjerekke

Garasjerekke

Eksteriør av en rekke med garsjer, boligområde. "Skammens mur"


Garasjerekke

Garasjerekke

Eksteriør av en rekke med garsjer, boligområde. "Skammens mur"


Hvite Bånds landsmøte 75 år

Hvite Bånds landsmøte 75 år

Forsamling innendørs med kvinner og menn, fane med teksen Trondhjems hvite fane stiftet 1890, bunad.


Rally Viking ved Røros

Rally Viking ved Røros

Bildet viser en bil, en DKW, nummer 5. Bilen har registreringsnummer 11-27-78. De fire ringene i grillen kan ledd forlede – de var logoen til førkrigstidens Auto Union som besto av [...]


Kjempeblekksprut

Kjempeblekksprut

Bildet viser en kjempestor blekksprut som ligger i bakgården på Vitenskapsmuseet.


Bauta

Bauta

Bildet viser en bauta av stein


Sangerstevnet i Hasselvika

Sangerstevnet i Hasselvika

Bildet er tatt utendørs og viser kvinner og menn utenfor et stort telt. I forgrunnen tre kvinner kledd i sommerkjole og trønderbunad, alle med sangerlue.


Portrett av Trygve Lie

Portrett av Trygve Lie

Portrett av en mann, Trygve Lie, i halvfigur, sittende ved et bord.


Bensinstasjon i Kongens gate 104

Bensinstasjon i Kongens gate 104

Eksteriørbilde fra Kongens gate 104 som viser en bensinstasjon på hjørnet av Lillegata. Bak bensinstasjonen et hus som blir revet. Fotooppdrag for sakfører Rinnan.


Materialteknisk institutt

Materialteknisk institutt

Eksteriørbilde av materialteknisk institutt på Gløshaugen i Trondheim, ved det som dengang het NTH, og som idag heter NTNU. Bildet viser en stor bygning.