Loading map

Loading facets

[uten tittel]

[uten tittel]

Kong Carl Johans ankomst til Trondheim 31. august 1835 - maleri, M.A. Dalager


[uten tittel]

[uten tittel]

Trondheim havn - Nordenfjeldske luftruters bygning i forgrunnen. Skansen


[uten tittel]

[uten tittel]

Panorama av Hospitalets kirkegård, Nidarlund og Katrinelund gårder


[uten tittel]

[uten tittel]

Olav Trygvasons gt. 48 - Emil Grønning, jernvareforretning


[uten tittel]

[uten tittel]

Interiør Klostergt. 71, februar 1918 - Idar Melandsjø


Villa Bjergsted

Villa Bjergsted

Villa Bjergsted, Charlottenlund, tilhører direktør Erling S. Isachsen