Loading map

Loading facets

[Kongens gate]

[Kongens gate]

Gateprospekt fra Vår Frue kirke med en snipp av Hornemannsgården, Svaneapoteket, Munken og Hotel Phoenix


[Barn med kjelke]

[Barn med kjelke]

Lite barn med kjelke i bygata, hus med i firmaskilt i nær bakgrunn