Loading map

Loading facets

Hommelvik gård

Hommelvik gård

Fra et gårdstun med hovedhus, stabbur, kårstue og uthus. På tunet står tre menn og noen høner. Det er bratt bergvegg bak husene. Hovedhuset er rikt dekorert.


Hestnes

Hestnes

Bildet viser Hestnes hvalfangststasjon, en høy bygning til venstre. Flenseplater i Bangs kokeri. En bygning til høyre med 2 høye murpiper.


Halten

Halten

Bildet viser Halten fyr. Et stort hus til venstre for fyret og tre mindre hus til høyre. En robåt til venstre på bildet er trukket opp på land. Til høyre på bildet ligger en robåt på [...]


Halten

Halten

Landskap over Halten. Flere hus til venstre på bildet. Flere hus og brygger på andre siden av sundet. Molo mellom de to øyene. En stor trebåt med mast midt i bildet.


Hitra

Hitra

Landskap som viser et vann med knauser rundt. En gutt til venstre på bildet.


Strømfjorden

Strømfjorden

Landskap som viser et vann med furuskog rundt.


Heimdal

Heimdal

Vi ser en del av bebyggelsen på Heimdal. Til høyre i bildet ligger jernbanelinjen - i retning mot Trondheim.


Hitra

Hitra

Skogslandskap på Hitra med furuskog. En grusvei midt på bildet. Gutt med hund går på veien.


Klokke til Hitra hovedkirke

Klokke til Hitra hovedkirke

Bildet viser klokke til Hitra hovedkirke. Klokken veier 500 kilo. Verdi 5000 kroner. Støpt hos o. Olsen & søn, Tønsberg. En gave fra norsk-amerikaneren Jens Andersen Helgebostad, [...]