Loading map

Loading facets

Jernbanestasjonen / Meråkerbanen

Jernbanestasjonen / Meråkerbanen

Nyere trykk av tegning av detalj av støpejernsøyle ved Trondhjem stasjon, tegnet av arkitekt Balthazar Lange.

Bilder Ca. 1880

Hjorten

Hjorten

Særtrykk fra Dagsposten - med artikkel om Hjorten. Vi ser tegninger av Hjorten fra gammel og ny tid, dvs. 1894 og 1923. Artikkelen inneholder også tegninger av Valseth, von der Lippe, [...]


Nye Ila

Nye Ila

Brosjyre utgitt av Trondheim kommune og Statens Vegvesen i 1983 med utkast til ny plan for Ilaparken.

Bilder oktober 1983

Trondhjem

Trondhjem

Trondheim sett fra nedre del av Steinberget, med Ila , Kalvskinnet og Nidarø på Øya, med Nidarø sagbruk og Nidarø gård.

Bilder 1910 - 1915

Ilevollen

Ilevollen

Utsikt fra Stenberget over Ilevollen med ekserserplassen. Til høyre midt på bildet ligger Arildsløkken gård.

Bilder Ca. 1886

Observatoriet i Ilsvigen

Observatoriet i Ilsvigen

Observatoriet i Ila. Det er Håkonson-Hansen som står ved siden av huset.


Nidareid gård

Nidareid gård

Bildet viser Nidareid gård, Ilevollen 3.

Bilder 1880 - 1891

Stadsbygd

Stadsbygd

Interiørbilde fra Stadsbygd kirke sin gjenåpning, som viser prekestolen, lysekrone og altertavlen.


Ilaparken med musikkpaviljongen

Ilaparken med musikkpaviljongen

I forgrunnen musikkpaviljongen og Ilaparken. I bakgrunnen til venstre ser vi Hjorten.

Bilder 1900 - 1915

Nyveien 9 / Osloveien

Nyveien 9 / Osloveien

Nyveien 9 ( nå Osloveien ) ved siden av Arildsløkken.

Bilder 1901 - 1915