Loading map

Loading facets

Portrett Edv. Grunt

Portrett Edv. Grunt

mann halvfigur, sjømanns offiser uniform med tilhørende hatt


Portrett av Thomas Uri

Portrett av Thomas Uri

mann halvfigur, uniform, med tilhørende hatt med et merke med malterkors lignende kors


Portrett av Thomas Uri

Portrett av Thomas Uri

mann halvfigur, uniform, med tilhørende hatt med et merke med malterkors lignende kors, bandolær


Portrett av A.O. Vinge

Portrett av A.O. Vinge

mann halvfigur sjømanns offiser uniform, med til hørende hatt


Portrett av A.O. Winge med flere

Portrett av A.O. Winge med flere

to menn halvfigur mann til venstre sitter i en stol, mann til høyre stående, sjømann offiser uniform


Portrett for Olaf Nilsen

Portrett for Olaf Nilsen

3 menn helfigur, uniform / sportsdrakt, 2 menn stittende fremst, merke, mann stående bak