Loading map

Loading facets

Portrett av Bull, Nils Thomassen og familie

Portrett av Bull, Nils Thomassen og familie

Bildet er tatt rett ovenfor Pinsti, Røros. Det er Gråberget som sees i bakgrunnen.Ved å følge myrdraget opp mot Gråberget, vil en få en stor haug på venstre hand og ei egg på høyre hand [...]


Portrett av Anna Løfwander Jarwson m.fl

Portrett av Anna Løfwander Jarwson m.fl

Portrett av Anna Løfwander Jarwson (foran), Ellen Lie (bak til venstre) og Elsa Laula (bak til høyre, i sørsamisk kofte). Tre kvinner. Kjolepynt. Giftering. Kofte. Bunad. Samebunad. [...]


Brurskanken Samiske Kvinneforening

Brurskanken Samiske Kvinneforening

Gruppebilde av Brurskanken Samiske Kvinneforening, den første samiske kvinneorganisasjonen i Norge, etablert i 1910. Foreningen deltok på det første samelandsmøtet som var i Trondheim [...]


Samenes landsmøte i Metodistkirken i Trondheim, 6. februar 1917

Samenes landsmøte i Metodistkirken i Trondheim, 6. februar 1917

Mange av medlemmene er kledd i Lulesamebunad. Bak ved prekestolen sees fra venstre Ellen Lie, Elsa Renberg og pastor Trygve Wahlström. Bunad. Samebunad. Samedrakt. Lulesamebunad. [...]