Loading map

Loading facets

Portrett av Bull, Nils Thomassen og familie

Portrett av Bull, Nils Thomassen og familie

Bildet er tatt rett ovenfor Pinsti, Røros. Det er Gråberget som sees i bakgrunnen.Ved å følge myrdraget opp mot Gråberget, vil en få en stor haug på venstre hand og ei egg på høyre hand [...]


Portrett for Waldemar Stykken

Portrett for Waldemar Stykken

Dame, mann helfigur. Samer med samedrakt, samelue, votter, pelsklær. Stor mørk hund.


Portrett for Waldemar Stykken

Portrett for Waldemar Stykken

Dame, mann helfigur. Samer med samedrakt, samelue, votter, pelsklær. Stor mørk hund.


Portrett av Anna Løfwander Jarwson m.fl

Portrett av Anna Løfwander Jarwson m.fl

Portrett av Anna Løfwander Jarwson (foran), Ellen Lie (bak til venstre) og Elsa Laula (bak til høyre, i sørsamisk kofte). Tre kvinner. Kjolepynt. Giftering. Kofte. Bunad. Samebunad. [...]


Brurskanken Samiske Kvinneforening

Brurskanken Samiske Kvinneforening

Gruppebilde av Brurskanken Samiske Kvinneforening, den første samiske kvinneorganisasjonen i Norge, etablert i 1910. Foreningen deltok på det første samelandsmøtet som var i Trondheim [...]


Samenes landsmøte i Metodistkirken i Trondheim, 6. februar 1917

Samenes landsmøte i Metodistkirken i Trondheim, 6. februar 1917

Mange av medlemmene er kledd i Lulesamebunad. Bak ved prekestolen sees fra venstre Ellen Lie, Elsa Renberg og pastor Trygve Wahlström. Bunad. Samebunad. Samedrakt. Lulesamebunad. [...]


Samer

Samer

Portrett av tre menn. To av mennene er kledd i samekofte, samedrakt. Samebunad.


Samer

Samer

Portrett av tre menn. To av mennene er kledd i samekofte, samedrakt. Samebunad.


Samer

Samer

Portrett av fire kvinner. Kvinnene er kledd i samekofte, samedrakt. Samebunad.


Samer

Samer

Portrett av tre menn. To av mennene er kledd i samekofte, samedrakt. Samebunad.