Loading map

Loading facets

Gammer og telt

Gammer og telt

Seks foto på plansje. Telt i Biggelouball, gamme i Gamasjavrre, gamme i Luppojavrre, sommertelt, vintertelt, to samiske barn


Hansasaiva

Hansasaiva

«Denne gamma ble bygd ca. 1932. Grunnen til at den ikke ble brent i 1944 er at den ligger i et område med farlige myrer og tett kratt, slik at det er veldig vanskelig å komme hit. [...]


Hansasaiva

Hansasaiva

«Hvert av de samiske navnene har sin egen spesielle bokstav, slik at de kort kan skrive navnet på alle redskaper og ting de har med når de flytter omkring på vidda. Øverste inskripsjon [...]


Luppojavrre

Luppojavrre

«Denne gammetypen kalles torvtelt p.g.a. at konst. er den samme som for sommerteltene. Bærestokkene er v-formet i endene. De støttes opp mot hverandre og møtes midt over åren. [...]


Goatteloubbal

Goatteloubbal

«Denne store gamma ved Goatteloubal fjellstue ble bygd like etter evakueringa i 1945 av Nils Mortensen Hætta, som bodde her med sin familie inntil de fikk bygd hus. Materialene i gamma [...]


Goatteloubbal

Goatteloubbal

Fiskegamme. «Denne gamma er bygget like etter 1945 og ligger ca. 25 m fra den store gamma i Goattelouball. Den brukes til oppbevaring av saltet fisk. Da gamma er gravd så langt ned i [...]


Gamasjavrre

Gamasjavrre

«Denne gamma virket veldig karrig og primitiv p.g.a. at den var bygd av veldig krokete bjørkestammer som var barket. Hadde en følelse av at hele floken av vridde bjørkestammer kunne [...]


Goatteloubbal

Goatteloubbal

Goatte betyr gamme, loubbal betyr elv som har utvidet seg til et vann.


Lars Holm og Bergstrøm

Lars Holm og Bergstrøm

To menn står utendørs, en med pipe og kikkert

Universitetsbiblioteket 1925-08-01 - 1942-08-31

Kaffepause utenfor rengjerdet

Kaffepause utenfor rengjerdet

Personer sittende utendørs. Røyk fra bål i bakgrunnen. Fra venstre Lisa, Dnaiel Mortensen (redaktør av Wareu Sardne), Sigrid Brandtfjell, Lea Barrok m.fl.


Nils Stinnerbom med bjelleren

Nils Stinnerbom med bjelleren

Mann holder reinsdyr med stort gevir. Reinsdyrflokk i bakgrunnen

Universitetsbiblioteket 1925-08-01 - 1942-08-31

Per Axman

Per Axman

Per Axman teller opp de avskårne biter av ... efter kalvmerkingen. Gift med Julie Axman f. Johnsen


Gruppebilde av fem personer

Gruppebilde av fem personer

Fra venstre John og Nils Barrok, Anders Kant, Lea Barrok, Lars Holm

Gruppe 1925-08-01 - 1942-08-31

Paul Johnsen med gjetere

Paul Johnsen med gjetere

Viser Paul Johnsen omgitt av sine gjetere, Tomas Johnsen fra Frostviken til venstre og Tomas Bergstrøm til høyre. Foran sitter Paul Johnsens svigerdatter, Sana til venstre og Sigrid [...]


Gruppe med rein i Røros

Gruppe med rein i Røros

Gruppebilde av fem menn med hver sin rein i snøkledte omgivelser. Røros kirke i bakgrunn. Røyk kommer fra pipe i bakgrunnen.

Gruppe 1916-12-22

Gruppe utenfor gamme

Gruppe utenfor gamme

Gruppebilde av to kvinner, to menn og et barn utenfor gamme


Gruppe utenfor laftet bygning

Gruppe utenfor laftet bygning

Gruppebilde av tre menn, en kvinne og fire barn utenfor laftet bygning

Gruppe 1890 - 1899

Nils Danielsen merker en renkalv

Nils Danielsen merker en renkalv

Mann merker en reinsdyrkalv. Reinsdyrflokk i bakgrunnen

Universitetsbiblioteket 1925-07-01 - 1925-07-31

Fra høyonna

Fra høyonna

Tre personer arbeider med høy. Oppe i høyvogna står Lars Aksman, til venstre Julie Aksman


Eldre mann med skjegg

Eldre mann med skjegg

Portrett av eldre mann med skjegg stående utendørs. Bygning og skog i bakgrunnen


Gruppe utendørs i snø

Gruppe utendørs i snø

To kvinner og en mann stående utendørs i snø med bygning og skog i bakgrunnen. Kvinnene holder hender.


Menn med rein og slede

Menn med rein og slede

Fra venstre Jon Barrock fra Essand og Lars Fjällsten fra Kjærringsjøen i bakgården til Rønningen på Røros. To menn stående med hver sin rein og slede utenfor bygning


Gruppe utenfor gamme

Gruppe utenfor gamme

Gruppebilde av to kvinner, to menn og et barn utenfor gamme