Loading map

Loading facets

Gammer og telt

Gammer og telt

Seks foto på plansje. Telt i Biggelouball, gamme i Gamasjavrre, gamme i Luppojavrre, sommertelt, vintertelt, to samiske barn


Hansasaiva

Hansasaiva

«Denne gamma ble bygd ca. 1932. Grunnen til at den ikke ble brent i 1944 er at den ligger i et område med farlige myrer og tett kratt, slik at det er veldig vanskelig å komme hit. [...]


Hansasaiva

Hansasaiva

«Hvert av de samiske navnene har sin egen spesielle bokstav, slik at de kort kan skrive navnet på alle redskaper og ting de har med når de flytter omkring på vidda. Øverste inskripsjon [...]


Luppojavrre

Luppojavrre

«Denne gammetypen kalles torvtelt p.g.a. at konst. er den samme som for sommerteltene. Bærestokkene er v-formet i endene. De støttes opp mot hverandre og møtes midt over åren. [...]


Goatteloubbal

Goatteloubbal

«Denne store gamma ved Goatteloubal fjellstue ble bygd like etter evakueringa i 1945 av Nils Mortensen Hætta, som bodde her med sin familie inntil de fikk bygd hus. Materialene i gamma [...]


Goatteloubbal

Goatteloubbal

Fiskegamme. «Denne gamma er bygget like etter 1945 og ligger ca. 25 m fra den store gamma i Goattelouball. Den brukes til oppbevaring av saltet fisk. Da gamma er gravd så langt ned i [...]


Gamasjavrre

Gamasjavrre

«Denne gamma virket veldig karrig og primitiv p.g.a. at den var bygd av veldig krokete bjørkestammer som var barket. Hadde en følelse av at hele floken av vridde bjørkestammer kunne [...]


Goatteloubbal

Goatteloubbal

Goatte betyr gamme, loubbal betyr elv som har utvidet seg til et vann.