Loading map

Loading facets

[Nydalens fabrikker i Åsen]

[Nydalens fabrikker i Åsen]

Arbeidsstokken på Nydalens fabrikker i Åsen (spinneri og veveri) fotografert på fabrikkområdet. Anlegget på bildet brant i 1912, gjenoppbygd kort tid senere og inngikk ca. 1915 i De [...]


[Hopla i Åsen]

[Hopla i Åsen]

Hopla i Åsen (Åsenfjord) i 1904. Gården Hopla nede til høyre, Nydalens fabrikker med tilhørende kontor, boliger m.m. midt i bildet. De høyeste bygningene nede til venstre er [...]


[Nydalens fabrikker]

[Nydalens fabrikker]

Del av fabrikkanlegget til Nydalens fabrikker i Åsen (Åsenfjord).

Universitetsbiblioteket Sannsynligvis 1904

[Nydalens fabrikker i Åsen]

[Nydalens fabrikker i Åsen]

Nydalens fabrikker i Åsen. Deler av fabrikkanlegget fra 1880-tallet, brant i 1912.


[Hopla i Åsen]

[Hopla i Åsen]

Hopla i Åsen (Åsenfjord) i 1904. Gården Hopla nede til høyre, Nydalens fabrikker med tilhørende kontor, boliger m.m. midt i bildet. De høyeste bygningene nede til venstre er [...]


[Nydalen i Åsen]

[Nydalen i Åsen]

"Hovedlåna" på Nydalen i Åsen, like ved Nydalens fabrikker. Bygningen er oppført i 1887 som privatbolig for fabrikkens grunnlegger Martin Haabeth.


[Nydalens fabrikker]

[Nydalens fabrikker]

Kontorbygning og arbeiderboliger tilhørende Nydalens fabrikker i Åsen. Selve fabrikkbygningen skimtes helt til høyre.


[Nydalens fabrikker]

[Nydalens fabrikker]

Fra Nydalens fabrikker i Åsen, trolig i 1904. Menn, kvinner og barn stående ved bygninger.


[Nydalens fabrikker]

[Nydalens fabrikker]

Fra Nydalens fabrikker i Åsen, trolig i 1904. 6 barn stående mellom bygninger.


Olav Tryggvasons gt. 29

Olav Tryggvasons gt. 29

Tregård i to etasjer på hjørnet av Olav Tryggvasons gate og Nordre gate. Flere firmaer holdt til i gården i 1. etasje: M. Fallan, kunst og papirhandel, Nydalens Fabrikers utsalg, Sofie [...]