Loading map

Loading facets

[På skogstur]

[På skogstur]

Ingrid sammen med Roar og 4 barn tar en rast ute i skogen. Ingrid holder på et kart. Hun har sørgebånd på venstre arm. Ingrid har muligens sørgebånd fordi hennes far døde i september 1938.


[Skogstur]

[Skogstur]

Ingrid sammen med en mann og 4 barn tar en rast ute i skogen. Ingrid holder på et kart. Hun har sørgebånd på venstre arm.