Loading map

Loading facets

Adkomster for skattefrihet til adelige setegårder i Hedmark, Toten og Vardal prestegjeld

Adkomster for skattefrihet til adelige setegårder i Hedmark, Toten og Vardal prestegjeld

Innhentet av fogden i oktober 1714 fra eierne etter Rentekammerets ordre, for å legitimere at gårdene aldri har vært i borgerstandens eie, men alltid har vært eiet av adelige personer [...]


Notater fra Russlandstur 13/4-25/4-1966

Notater fra Russlandstur 13/4-25/4-1966

Notisbok med notater fra Russlandstur. Boka inneholder mange blanke sider som ikke er digitalisert


Roboter i moderne teknikk

Roboter i moderne teknikk

Foredrag om servoteknikk, roboter og automatisering, hvordan "menneskene ad forskjellige veier prøver å erstatte seg selv eller rettere, sine ytelser med kunstige midler".


Rapport over studium i U.S.A. i tiden 18/9-50 til 18/12-50

Rapport over studium i U.S.A. i tiden 18/9-50 til 18/12-50

Av statsstipendiat Jens Glad Balchen, N.T.H., Trondheim. Målet med reisen var å studere automatisk regulerings- og kontrollteknikk (servoteknikk, servomekanismer), i forbindelse med et [...]