Loading map

Loading facets

Adkomster for skattefrihet til adelige setegårder i Hedmark, Toten og Vardal prestegjeld

Adkomster for skattefrihet til adelige setegårder i Hedmark, Toten og Vardal prestegjeld

Innhentet av fogden i oktober 1714 fra eierne etter Rentekammerets ordre, for å legitimere at gårdene aldri har vært i borgerstandens eie, men alltid har vært eiet av adelige personer [...]


Notater fra Russlandstur 13/4-25/4-1966

Notater fra Russlandstur 13/4-25/4-1966

Notisbok med notater fra Russlandstur. Boka inneholder mange blanke sider som ikke er digitalisert


Roboter i moderne teknikk

Roboter i moderne teknikk

Foredrag om servoteknikk, roboter og automatisering, hvordan "menneskene ad forskjellige veier prøver å erstatte seg selv eller rettere, sine ytelser med kunstige midler".