Loading map

Loading facets

[Portrett av mann]

[Portrett av mann]

Ifølge fotografens protokoll er bestiller av dette bildet "Helgesen instrumentmaker"


[Portrett av mann]

[Portrett av mann]

Ifølge fotografens protokoll er kunden for dette bildet "Helgesen optikus Jomfrugata".


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje med tittelen: Dælivann, Bærum.


[uten tittel]

[uten tittel]

Diagram med tittelen: Oversiktsdiagram over Osloområdet.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Avfotografert bilde. Zannichellia palustris. Vasskrans...


[uten tittel]

[uten tittel]

Illustrasjon som viser greiner i et tre.


[uten tittel]

[uten tittel]

Illustrasjon som viser en plante med røtter under jorden i tverrsnitt.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje med tittelen: Dælimosen, Bærum.


[uten tittel]

[uten tittel]

Kart med tittelen The Inner Oslofjord Area.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Avfotografert bilde. Najas marina. Stivt havfrugras.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Avfotografert bilde og bildetekst. Mose.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Avfotografert bilde og bildetekst. Säbysjön, Uppland.


[uten tittel]

[uten tittel]

Plansje. Oversiktsdiagram over Oslo-området.