Loading map

Loading facets

Asylbakken 1

Asylbakken 1

Huset er sett fra den lille gatestumpen som navnløs går forbi huset og opp til Nedre Møllenberg gate. Til høyre, Bakklandet menighetshus. Tegningen er laget i forbindelse med Sverre [...]


Asylbakken 1

Asylbakken 1

Huset ligger midt i Asylbakken. Gatestumpen som går til venstre for huset og opp til Nedre Møllenberg gate, er navnløs. I enden av gata, Nedre Møllenberg gt. 11. Bildet er tatt i [...]


Nedre Bakklandet

Nedre Bakklandet

Til venstre, Nedre Bakklandet 47B. Til høyre, Nedre Bakklandet 47F. Til venstre for dette, med lys kant over grunnmuren, Nedre Bakklandet 47E. I bakgrunnen, Bakklandet menighetshus som [...]


Nedre Bakklandet

Nedre Bakklandet

I forgrunnen, Asylbakken. Huset helt til venstre, er Asylbakken 1. Det mørke trehuset med lys kant over muren, er Nedre Bakklandet 47e. Til høyre for dette, med kjellerlem foran muren, [...]


Øvre Møllenberg gt. 10 og 12

Øvre Møllenberg gt. 10 og 12

Til venstre, Øvre Møllenberg gate 12, til høyre, nr. 10, fasadene inn mot kvartalet og bakgårdene. I forgrunnen henger klesvasken. Bildet er tatt i forbindelse med Sverre Pedersen [...]


Nedre Møllenberg gt.

Nedre Møllenberg gt.

Sydligste delen av Nedre Møllenberg gate. Huset til høyre er nr. 2A, til venstre for dette og lengre bak, nr. 2B. Helt til venstre, tårnet på Bakklandet menighetshus. Bildet er tatt i [...]


Bakkegata 12-14

Bakkegata 12-14

Det første huset etter plankegjerdene er Bakkegata 12. Videre oppover bakken, nr. 14 A og 14 B. Nr. 14 B er hjørnehus mot Øvre Møllenberg gate. Bildet er tatt i forbindelse med Sverre [...]


Nedre Møllenberg gt. 29a

Nedre Møllenberg gt. 29a

Nedre Møllenberg gate 29 a. Hovedfasaden er mot N. Møllenberg gate, fasaden til venstre, med porten er mot Bakkegata. Til høyre, en liten del av Nedre Møllenberg gate 27 A. Murgavelen [...]


Nedre Møllenberg gt. 25-29

Nedre Møllenberg gt. 25-29

Helt til venstre, med åpent overvindu, Nedre Møllenberg gate 29. Videre mot høyre, nr. 27 A. Så kommer murgården som er nr. 25 B og 25 A. Bildet er tatt i forbindelse med Sverre [...]


Nedre Møllenberg gt. 23-29

Nedre Møllenberg gt. 23-29

Helt til venstre, med åpent overvindu, Nedre Møllenberg gate 29. Videre mot høyre, nr. 27 A. Så kommer murgården som er nr. 25 B og 25 A. Helt til høyre, en del av nr. 23. Bildet er [...]