Loading map

Loading facets

[Trondheimsfjorden]

[Trondheimsfjorden]

Flere menn står langs rekka på et skip og ser på flere skip som ei på vei inn Trondheimsfjorden.


[London]

[London]

Themsen med Tower Bridge i bakkant. Et skip til kai til venstre. Foran flere lektere og kraner. Billingsgate fiskemarked til venstre nedenfor lekterne.

Universitetsbiblioteket 1939-05-01 - 1939-05-31

[Sjø]

[Sjø]

Dobbelteksponert bilde med sjø og 2 stenger muligens tilhørende et gelender på et skip.

Universitetsbiblioteket 1939-05-01 - 1939-05-31

[Krigsskip]

[Krigsskip]

Marinegast i uniform med lue stående ved rattet ombord i en båt. Svart røyk opp av pipa. Lenger fram sees et krigsskip, muligens HMS Rodney eller søsterskipet HMS Nelson. Bildet er [...]

Universitetsbiblioteket 1939-05-01 - 1939-05-31

[Til havs]

[Til havs]

Folk ute på dekk på et skip ved en lettbåt. Et annet skip kommer i mot. Muligens ombord på Black Watch.

Universitetsbiblioteket 1939-05-01 - 1939-05-31

[Måse]

[Måse]

Et skip sees utenfor kanalen i Trondheimsfjorden. Fyrlykt ytterst på moloen og en måse i lufta.


[Kystlandskap]

[Kystlandskap]

Lavt kystlandskap sett fra et skip muligens på Sørlandet.

Universitetsbiblioteket 1939-05-01 - 1939-05-31

[Havneby]

[Havneby]

2 skip liggende ved kai med byen bakenfor. Muligens Kristiansand.

Universitetsbiblioteket 1939-05-01 - 1939-05-31

[På vei til Frosta]

[På vei til Frosta]

Flere mennesker samlet nede ved kanalen i Trondheim. Bilen heises om bord på båten Frosta med ei kran og tau. Et skip ligger ved skurene på den andre siden av kanalen og togvogner sees [...]


[Ingrid]

[Ingrid]

Ingrid sitter om bord i en lettbåt som ligger ved siden av et større skip, muligens hurtigrute.


[Ingrid]

[Ingrid]

Ingrid sitter om bord i en lettbåt som ligger ved siden av et større skip, muligens hurtigruta.


[Skip]

[Skip]

Bil, U 3994 heises ombord på et skip med ei kran på kaia i Oslo.


[Ved båtrekka]

[Ved båtrekka]

Ingrid står sammen med sin mor og muligens sin bror ute på et skip.


[Skip]

[Skip]

Bil, U 3994 heises ombord på et skip med ei kran på kaia i Oslo.


[Ute på dekk]

[Ute på dekk]

Jannicke sammen med mor og far sitter ute på dekket på skip. Dekkstoler og livbåt bakenfor.


[Hammerfest]

[Hammerfest]

Oversiktsbilde over byen Hammerfest. Eldre bebyggelse i forkant før havna og bryggerekke med kirka midt på nesset. Hurtigruta og flere skip og båter ligger ved kai. Snødekte fjell på [...]


[Bodø]

[Bodø]

Byen Bodø sett fra fjorden. Molo med flere skip og båter ankret opp med husene i åssiden bakenfor. Til venstre snødekte fjell på Landegode.


[Tettsted]

[Tettsted]

Oversiktsbilde av et tettsted, fiskevær i Nord-Norge et hurtigruteanløp. Flere hus ute på et nes ytterst i en fjord med snødekte fjell bakenfor. Ytterst på odden et kaianlegg med [...]


[Utskipningssted]

[Utskipningssted]

Skip liggende ved kai for lasting fra et industribygg. Tank med teksten NEMAK. Fjordarm med høye fjell på sidene. Hurtigruta Erling Jarl ligger til havn. Nemak skiftet navn til Norske [...]


[Slepebåt]

[Slepebåt]

Slepebåt ute på muligens Themsen. Flere skip ligger for anker på begge sider av elven. En dokk til høyre.


[Havneområde]

[Havneområde]

Muligens havneutløpet i London. Flere taubåter og skip på elva.


[Ingrid]

[Ingrid]

Ingrid står bak et nett for ballspill som er hengt opp på dekket på et skip. Ombord i R.M.S. Aurania på vei fra London til Bergen.


[Passasjerskip]

[Passasjerskip]

Et skip på vei ut fra havn sett fra en kanonstilling på land i New York.

Universitetsbiblioteket 1930-05-01 - 1930-05-31

[Roar]

[Roar]

Roar står på ei kai foran et skip med navnet Tortugas. På kaikanten flere jernbaneskinner og ei stor tralle. I bakkant sees Oslo. Tatt i forbindelse med Roar sin avreise til Amerika. [...]


[Kongelige slott]

[Kongelige slott]

Det Kungliga slott i Stockholm sett fra en båt. Ved kaikanten ligger et skip med det svenske flagget i akterenden.


[Oslo]

[Oslo]

Utsikt med et tårn med kuppel og tårnur. Bakenfor på fjorden ligger en stort skip med 2 piper som det kommer røyk opp fra. Tårnet og bygningene i forgrunnen er del av Akershus Festning [...]


[Havneparti]

[Havneparti]

Skip liggende ved kai. I bakkant brygger og bygårder. Til venstre et tårn. I forkant en heisekran.


[Fisker]

[Fisker]

En mann står inne i bukta med mange forankrede fiskebåter på havna. Til høyre skimtes en skip som muligens er D/S Rollaug. Sør-Gjæslingan i Vikna. Bildet er tatt fra Hylla i Heimværet.


[Nordøyan i Vikna]

[Nordøyan i Vikna]

To menn ror en robåt ved oppankrede skip. Colin Anker skøyte tilhørende Redningselskapet på havna på Nordøyan.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip. Flatholmen i bakgrunnen.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip i havna med Flatholmen/Nakken i bakgrunnen.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

Mann med skjegg og skjermlue står ved ror på et skip.


[Skip ved kai]

[Skip ved kai]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Namsos]

[Namsos]

Namsos sett fra et skip. Stillas rundt kirketårnet ved Namsos kirke. Skip ved kai.


[Trikk]

[Trikk]

En elektrisk trikk med påskriften "Thompson ... Woebles(?)". Personer går langs gaten. Bildet er antakeligvis tatt fra et skip ved kai.


[Skip ved kai]

[Skip ved kai]

Båter, dampskip og seilskip ved kai, bl.a. et tremasters seilskip med norsk flagg.


[Bebyggelse ved sjø]

[Bebyggelse ved sjø]

Et oppankret seilskip ved en brygge og et bryggehus. I bakgrunnen en gård. Buøya i Nærøy.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

En mann står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Menn ved ror]

[Menn ved ror]

To menn står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Menn ved kanon]

[Menn ved kanon]

Ni matroser i uniform sitter på og står ved en kanon på et skip.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

En mann står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Havn]

[Havn]

En havn ved en by. Et dampskip til venstre i bildet. Et seilskip til høyre for midten. Flere piper i horisonten.


[Foldereid]

[Foldereid]

Utsikt fra skip mot Foldereid med Foldereid kirke. Bryggehus ved vannet. Gårder.


[På dekk]

[På dekk]

Fire menn og en kvinne ombord på et skip. Mannen med pipe er muligens Nils Olaf Solum. Kvinnen er muligens hans kone. Til høyre sitter en mann med kokkelue. En kikkert ligger foran dem.


[Skip]

[Skip]

Dampskip med små båter liggende ved siden


[Skip ved fiskevær]

[Skip ved fiskevær]

Skip og båter ved fiskeværet Nordøyan i Vikna. Personer går på høyde.


[Oppankrede fiskebåter]

[Oppankrede fiskebåter]

Skip ved et brygge på Nordøyan i Vikna. En gruppe personer står på en høyde.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En dampskip til kai ved bryggehus. Muligens i Nidelva i Trondheim.


[Havn ved by]

[Havn ved by]

Mange skip til kai ved en by. Flere kirker synlig. Reklame for margarin til høyre i bildet.


[Opptog]

[Opptog]

Opptog av turnere, antakeligvis i Namsos. Grand Hotel midt i bildet. Et skilt for "Carl Hustad" eller "Carl Hostad" til venstre. Faner og flagg. Muligens sett fra et [...]


[Sør-Gjeslingan]

[Sør-Gjeslingan]

Seilskip og et dampskip ved bebyggelse. Fiskevær. Fisk henger til tørk på hjell.


[Havn]

[Havn]

Mange skip og båter til kai. En båt med fem personer. En bygning med teksten "C .. Molinera Anglo-Argentina L ...". Muligens en bru i bakgrunnen med tall påskrevet. Pipe i [...]


[Fiskebåter ved kai]

[Fiskebåter ved kai]

Fiskebåter ved kai ved fiskeværet Sør-Gjæslingan. Klær henger til tørk på dekk.


[Opptog på brygge]

[Opptog på brygge]

Muligens turnforeninger på brygge ved skip til kai. Flere faner i opptoget. På en fane står det "Namsos turnforening", på en annen "Bangsund ...". I forkant går et korps.


[Skip ved Nordøyan]

[Skip ved Nordøyan]

Seilskip og båter ved bebyggelsen på fiskeværet Nordøyan i Vikna.


[D/S Namsos i Namsos]

[D/S Namsos i Namsos]

D/S Namsos til kai i Namsos, med Namsos kirke og Bjørumsklumpen i bakgrunnen. Personer ombord og under dekk.


[Utsikt fra dokk]

[Utsikt fra dokk]

Utsikt fra skip i dokk i Trondheim, mot Brattøra. Sannsynligvis sett fra Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV).


[D/S Rollaug]

[D/S Rollaug]

Skipet Rollaug i dokk, muligens til reparapasjon eller vedlikehold.


[Anna]

[Anna]

Briggen Anna ved kai. To menn poserer på dekk for fotografen. Muligens lastes med trelast. Jernbanevogn står på land.


[Skip]

[Skip]

Skip med master, seil og skorstein. Skorstein er merket med "R". På ripa står bl.a. tallet 447.


[Fernande]

[Fernande]

Skipet Fernande sett på skrå bakfra. Hjembyen er Caen i Frankrike. Bildet er tatt fra et annet skip.


[Skip ved lastemaskin]

[Skip ved lastemaskin]

Skip liggende til kai ved det som ser ut til å være en maskin for av- og pålossing. Tilsynelatende et stor havn med skip til høytre og venstre.


[Skip i dokk]

[Skip i dokk]

Et seilskip står i dokk, sett forfra. To personer på dekk. Vimpler eller klær henger til tørk.


[Trelast]

[Trelast]

Et industriområde med stokker. En fabrikk eller sagbruk i bakgrunnen. Personer mer vogner på en landgang. Bildet er tatt fra vannet, muligens fra et skip.


[Skip]

[Skip]

Et skip som tilsynelatende ligger lavt i sjøen med bakre del. To små båter ved siden.


[Robåter]

[Robåter]

Tre robåter med to lettkledde menn med mørk hudfarge sett fra et skip.


[Tre menn]

[Tre menn]

Tre menn på dekk. To med skjermlue, en med beret eller sixpence.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip med rykende skorstein. Bokstaven "C" på skorsteinen. Navn ved baugen er vanskelig å tyde.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl liggende til kai. Trevirke ligger på land. Oppbrutt is på vannet.


[Frankrike]

[Frankrike]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Skip]

[Skip]

Et dampskip sett på avstand, på skrå bakfra.


[Mann peker]

[Mann peker]

En mann står på et skipsdekk og peker tilsynelatende mot land eller kai.


[Mann på dekk]

[Mann på dekk]

En mann med skipslue står på dekk ved ror og andre styringssystemer.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl (1913-1917) ved snøkledt landskap. En person stående ombord.


[Skip]

[Skip]

Et skip som tilsynelatende ligger lavt i sjøen med bakre del.


[Seilskip]

[Seilskip]

Et seilskip med tre master. Et annet skip i bakgrunnen.


[Brygge med palmer]

[Brygge med palmer]

Kai med trevirke omkranset av palmetrær. En bygning hvor personer sitter utenfor og ser mot fotografen. Antakeligvis tatt fra et skip.


[Skip]

[Skip]

To mindre båter liggende inntil et større dampskip. Ukjent last i den ene båten.


[Robåter]

[Robåter]

Fire robåter med to og tre lettkledde menn med mørk hudfarge sett ovenfra, antakeligvis fra et skip.


[Gruppe på dekk]

[Gruppe på dekk]

Fem menn og en kvinne står ved mast på dekk ombord i et skip.


[Kaianlegg]

[Kaianlegg]

Et høyt anlegg ved en brygge, antakeligvis for å laste ombord i store skip.


[Seilskip]

[Seilskip]

Et seilskip med tre master. Andre skip i bakgrunnen.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En damskip til kai ved en høy brygge med en rampe ned til skipet. Bygninger på land, med røyk fra skorstein.


[Skipet "Berlin"]

[Skipet "Berlin"]

Norddeutscher Lloyds "Berlin" som lå internert ved Hommelvika fra oktober 1914 til 1919. Ble overtatt av engelskmennene etter første verdenskrig, gitt navnet "Arabic" og [...]


[Menn på dekk]

[Menn på dekk]

Seks menn ved en mast på dekk ombord i et skip. Mannen sittende foran er muligens Nils Olaf Solum.


[Kvinner på skip]

[Kvinner på skip]

Gruppe av fem kvinner, samer på dekk i et skip. De er godt kledd med votter, luer og skjerf. Landskapet er snøkledt. Angivelig tatt ombord i DS "Rollaug" på tur fra Foldereid.


[Skip]

[Skip]

Et transportskip med last, bokstaven S står på skorsteinen. Flere skip og båter.


[Sjøsetting]

[Sjøsetting]

Et skip sjøsettes. Muligens i Trondheim. Vimpler på dekk, et stort norsk flagg bak. Tilskuere i bakgrunnen. Arbeidere står på skipet og følger med.


[Opptog på brygge]

[Opptog på brygge]

Muligens turnforeninger på brygge ved skip til kai. Flere faner i opptoget. På en fane står det "Bangsund ..."


[Jernbanespor]

[Jernbanespor]

Jernbanespor med sporveksler med tettsted og skip til kai i bakgrunnen. Det ryker fra en skorstein.


[Skip under bygging]

[Skip under bygging]

Et skip under bygging på en slipp. Barn sitter i forgrunnen og ser. Arbeidere står på skipet. Vimpler henger på dekk.


[Skip]

[Skip]

Dampskip og seilskip ligger samlet nær land.


[Sunket skip]

[Sunket skip]

En båt under vann fortøyd til enten land eller en annen båt.


[Utsikt]

[Utsikt]

Utsikt fra et fjell over et lokalsamfunn ved sjø. Skip ved kai. Mulgiens DS "Rollaug". Kystlandskapet ved Borgan i Vikna.


[D/S Rollaug]

[D/S Rollaug]

Skipet D/S Rollaug på land, mest sannsynlig til reparasjon eller vedlikehold. En mann har klatret opp i bakre mast.


[D/S Herlaug]

[D/S Herlaug]

Skipet D/S Herlaug sett fra siden med landskap i bakgrunnen. Røyk fra skorsteinen.


[Studentrevyen Mammon-ra]

[Studentrevyen Mammon-ra]

Scenebilde av skuespiller fra studentrevyen Mammon-ra. Utkledd som viking med hevet sverd og skjold på dekket av et skip, ropende.


[Studentrevyen Mammon-ra]

[Studentrevyen Mammon-ra]

Scenebilde av skuespiller fra studentrevyen Mammon-ra. Utkledd som viking med hevet sverd og skjold på dekket av et skip, ropende.


[uten tittel]

[uten tittel]

Portrett av mann med pipe stående i interiør, bilde av et skip i bakgrunnen. Sigareske merket Jamaica Cigars på et bord


Sangerfesten i Arendal

Sangerfesten i Arendal

Sangerne ankommer, 1859. Folkemengde står ved havnen. Mange robåter og et skip, flagg og vimpler.


Ila møllebruk

Ila møllebruk

Parti fra Ilsvika med Ila møllebruk med fjorden og Munkholmen i bakgrunnen. Flere skip ligger på havnen.


Ilsvika

Ilsvika

Utsikt fra Møllebakken utover Ilsvika. Omtrent midt i bildet, men høy murpipe, Ila møllebruk. I bakgrunnen, fjorden og Munkholmen. Flere skip ligger på havnen.


Dampbåt

Dampbåt

Et stort dampskip, S/S Ceylon antakelig i Nord-Norge. Man finner et skip som heter Ceylon i Lloyds register for 1874. Dette tilhørte rederiet Peninsular & Orient, London.


[Hammerfest]

[Hammerfest]

Utsikt mot havnen i Hammerfest. Bryggehus, skip og båter til kai i bukt. Utsikt i nordvestlig retning.


[Sierra Ventana]

[Sierra Ventana]

Skip med to piper og master. Skipets navn er SIERRA VENTANA som tilhørte Norddeutscher Lloyd, Bremen, og som var i Norge under sommersesongene 1928 og 1929.


[Skip på fjorden]

[Skip på fjorden]

Fotografert bakover fra et skip mot andre skip som seiler på fjorden. Røyk stiger fra skipenes piper. Mennesker står på dekk.


[Polarskuta Fram?]

[Polarskuta Fram?]

Et skip, muligens polarskuta Fram, i Trondheim. Omringet av småbåter. Et stort norsk flagg i en av skipets tre master. Røyk siver fra en pipe ombord i skipet.


Polarskuta Fram?

Polarskuta Fram?

Skip til kai, antakeligvis polarskuta Fram. Mennesker på kai og i robåt.


Polarskuta Fram?

Polarskuta Fram?

Skip nær kai, antakeligvis polarskuta Fram. Røyk stiger fra skipets pipe. Et stort norsk flagg henger i en av tre master. Mennesker i to robåter ved siden av skipet.


Rasmus Brochmann Parelius og familien

Rasmus Brochmann Parelius og familien

Daguerreotypi som viser gruppebilde av to voksne og tre barn. Fra venstre: Gram, Rasmus Brochmann, Ingeborg Henrikke Gram, Marit og Rasmus Parelius.


Ila møllebruk

Ila møllebruk

Parti fra Ilsvika med Ila møllebruk med fjorden og Munkholmen i bakgrunnen. Flere skip ligger på havnen. I. C. Pienes møllebruk i Ila, 1867 - 1888.


Kontorinteriør

Kontorinteriør

En mann sittende ved skrivebord med blyant bak øret og en mann stående på et kontor. Kalender for 1910 hengende på veggen og et bilde av et skip og en kart over Norge. Taklampe. [...]


Kontorinteriør

Kontorinteriør

To menn sittende ved skrivebord på et kontor og en besøkende. 4 bokser hengende på veggen med påskriften Kvitteringer, Telegrammer, Diverse og Notater. Telefon. Stempel og stempelpute. [...]


Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Parti fra brygga ved vestre kanalhavn i Trondheim med Gråkalbanens isforretning. Hest med kjerre. Skur med doble garasjeporter. Dampskip.Lastebil


Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Parti fra brygga ved vestre kanalhavn i Trondheim med Gråkalbanens isforretning. Lastebil. Dampskip. Felleskjøpet. Fiskekasser. Hest med kjerre.