Loading map

Loading facets

[Fisker]

[Fisker]

En mann med fiskestang står foran mange forankrede fiskebåter. Til høyre skimtes en skip som muligens er D/S Rollaug.


[Båter]

[Båter]

To menn ror en robåt ved oppankrede skip.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip. Flatholmen i bakgrunnen.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip i havna med Flatholmen/Nakken i bakgrunnen.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

Mann med skjegg og skjermlue står ved ror på et skip.


[Frankrike]

[Frankrike]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Namsos]

[Namsos]

Namsos sett fra et skip. Stillas rundt kirketårnet ved Namsos kirke. Skip ved kai.


[Trikk]

[Trikk]

En elektrisk trikk med påskriften "Thompson ... Woebles(?)". Personer går langs gaten. Bildet er antakeligvis tatt fra et skip ved kai.


[Skip ved kai]

[Skip ved kai]

Båter, dampskip og seilskip ved kai, bl.a. et tremasters seilskip med norsk flagg.


[Bebyggelse ved sjø]

[Bebyggelse ved sjø]

Et oppankret seilskip ved en brygge og et bryggehus. I bakgrunnen en gård.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

En mann står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Menn ved ror]

[Menn ved ror]

To menn står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip. Snøkledte omgivelser.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip. Snøkledte omgivelser.


[Sjøsatt skip]

[Sjøsatt skip]

Et nylig sjøsatt skip med vimpler og flagg.


[Menn ved kanon]

[Menn ved kanon]

Ni matroser i uniform sitter på og står ved en kanon på et skip.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

En mann står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Havn]

[Havn]

En havn ved en by. Et dampskip til venstre i bildet. Et seilskip til høyre for midten. Flere piper i horisonten.


[Foldereid]

[Foldereid]

Utsikt fra skip mot Foldereid med Foldereid kirke. Bryggehus ved vannet. Gårder.


[Mann ved seilskip]

[Mann ved seilskip]

En mann med pipe står på brygge ved et fortøyd seilskip.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip med ankeret nede. Flagg.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip med navnet ... Jarl.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip ligger med anker nede.


[På dekk]

[På dekk]

Fire menn og en kvinne ombord på et skip. Mannen med pipe er muligens Nils Olaf Solum. Kvinnen er muligens hans kone. Til høyre sitter en mann med kokkelue. En kikkert ligger foran dem.


[Mann på dekk]

[Mann på dekk]

Mann ombord i et skip sitter og holder i en spake.


[Seilskip]

[Seilskip]

Seilskip med tre masker med et anker nede.


[På dekk]

[På dekk]

Muligens hunder på dekk ombord i et skip.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

En kvinne og en mann på dekk ombord i D/S Arnfinn Jarl.


[Båt ved bryggehus]

[Båt ved bryggehus]

En robåt ligger ved bryggehus. Personer på land. Spredt bebyggelse. Bakke ned mot sjøen. Sannsynligvis tatt fra et skip.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

Mann står ved livbåt med påskriften "Arnfinn Jarl".


[Skip]

[Skip]

Dampskip med små båter liggende ved siden


[Skip ved fiskevær]

[Skip ved fiskevær]

Skip og båter ved fiskevær. Personer går på høyde.


[Oppankrede skip]

[Oppankrede skip]

Skip ved et bryggehus. En gruppe personer står på en høyde.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En dampskip til kai ved bryggehus. Muligens i Nidelva i Trondheim.


[Havn ved by]

[Havn ved by]

Mange skip til kai ved en by. Flere kirker synlig. Reklame for margarin til høyre i bildet.


[Opptog]

[Opptog]

Opptog av turnere, antakeligvis i Namsos. Grand Hotel midt i bildet. Et skilt for "Carl Hustad" eller "Carl Hostad" til venstre. Faner og flagg. Muligens sett fra et [...]


[Sør-Gjeslingan]

[Sør-Gjeslingan]

Seilskip og et dampskip ved bebyggelse. Fiskevær. Fisk henger til tørk på hjell.


[Havn]

[Havn]

Mange skip og båter til kai. En båt med fem personer. En bygning med teksten "C .. Molinera Anglo-Argentina L ...". Muligens en bru i bakgrunnen med tall påskrevet. Pipe i [...]


[Sør-Gjeslingan]

[Sør-Gjeslingan]

Skip og fiskebåter ved bebyggelse. Snøkledt landskap.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

Skip til kai. Muligens et fiskevær. Klær henger til tørk på dekk.


[Opptog på brygge]

[Opptog på brygge]

Muligens turnforeninger på brygge ved skip til kai. Flere faner i opptoget. På en fane står det "Namsos turnforening", på en annen "Bangsund ...". I forkant går et korps.


[D/S Namsos i Namsos]

[D/S Namsos i Namsos]

D/S Namsos til kai i Namsos, med Namsos kirke og Bjørumsklumpen i bakgrunnen. Personer ombord og under dekk.


[Utsikt fra dokk]

[Utsikt fra dokk]

Utsikt fra skip i dokk i Trondheim, mot Brattøra. Sannsynligvis sett fra Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV).


[D/S Rollaug]

[D/S Rollaug]

Skipet Rollaug i dokk, muligens til reparapasjon eller vedlikehold.


[Anna]

[Anna]

Briggen Anna ved kai. To menn poserer på dekk for fotografen. Muligens lastes med trelast. Jernbanevogn står på land.

Bilder 1906 - 1907

[Skip]

[Skip]

Skip med master, seil og skorstein. Skorstein er merket med "R". På ripa står bl.a. tallet 447.


[Fernande]

[Fernande]

Skipet Fernande sett på skrå bakfra. Hjembyen er Caen i Frankrike. Bildet er tatt fra et annet skip.


[Skip ved lastemaskin]

[Skip ved lastemaskin]

Skip liggende til kai ved det som ser ut til å være en maskin for av- og pålossing. Tilsynelatende et stor havn med skip til høytre og venstre.


[Skip i dokk]

[Skip i dokk]

Et seilskip står i dokk, sett forfra. To personer på dekk. Vimpler eller klær henger til tørk.


[Trelast]

[Trelast]

Et industriområde med stokker. En fabrikk eller sagbruk i bakgrunnen. Personer mer vogner på en landgang. Bildet er tatt fra vannet, muligens fra et skip.


[Skip]

[Skip]

Et skip som tilsynelatende ligger lavt i sjøen med bakre del. To små båter ved siden.


[Robåter]

[Robåter]

Tre robåter med to lettkledde menn med mørk hudfarge sett fra et skip.


[Tre menn]

[Tre menn]

Tre menn på dekk. To med skjermlue, en med beret eller sixpence.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip med rykende skorstein. Bokstaven "C" på skorsteinen. Navn ved baugen er vanskelig å tyde.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl liggende til kai. Trevirke ligger på land. Oppbrutt is på vannet.


[Frankrike]

[Frankrike]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Havn]

[Havn]

Havn med trelast og flere skip til kai


[Skip]

[Skip]

Et dampskip sett på avstand, på skrå bakfra.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip som passerer en kai.


[Mann peker]

[Mann peker]

En mann står på et skipsdekk og peker tilsynelatende mot land eller kai.


[Mann på dekk]

[Mann på dekk]

En mann med skipslue står på dekk ved ror og andre styringssystemer.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl (1913-1917) ved snøkledt landskap. En person stående ombord.


[Skip]

[Skip]

Et skip som tilsynelatende ligger lavt i sjøen med bakre del.


[Seilskip]

[Seilskip]

Et seilskip med tre master. Et annet skip i bakgrunnen.


[Britisk marinefartøy]

[Britisk marinefartøy]

Et stort skip med tre skorsteiner og to master i fjord. Akterut et britisk flagg som viser at det er et militært marinefartøy. Flagget kalles "The White Ensign".


[Brygge med palmer]

[Brygge med palmer]

Kai med trevirke omkranset av palmetrær. En bygning hvor personer sitter utenfor og ser mot fotografen. Antakeligvis tatt fra et skip.


[Skip]

[Skip]

To mindre båter liggende inntil et større dampskip. Ukjent last i den ene båten.


[Robåter]

[Robåter]

Fire robåter med to og tre lettkledde menn med mørk hudfarge sett ovenfra, antakeligvis fra et skip.


[Gruppe på dekk]

[Gruppe på dekk]

Fem menn og en kvinne står ved mast på dekk ombord i et skip.


[Kaianlegg]

[Kaianlegg]

Et høyt anlegg ved en brygge, antakeligvis for å laste ombord i store skip.


[Seilskip]

[Seilskip]

Et seilskip med tre master. Andre skip i bakgrunnen.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En damskip til kai ved en høy brygge med en rampe ned til skipet. Bygninger på land, med røyk fra skorstein.


[Oppankret skip]

[Oppankret skip]

En dampskip med to skorsteiner og to master ankret opp.


[Menn på dekk]

[Menn på dekk]

Seks menn ved en mast på dekk ombord i et skip. Mannen sittende foran er muligens Nils Olaf Solum.


[Kvinner på skip]

[Kvinner på skip]

Gruppe av fem kvinner på dekk i et skip. De er godt kledd med votter, luer og skjerf. Landskapet er snøkledt.


[Skip]

[Skip]

Et transportskip med last, bokstaven S står på skorsteinen. Flere skip og båter.


[Sjøsetting]

[Sjøsetting]

Et skip sjøsettes. Muligens i Trondheim. Vimpler på dekk, et stort norsk flagg bak. Tilskuere i bakgrunnen. Arbeidere står på skipet og følger med.


[Opptog på brygge]

[Opptog på brygge]

Muligens turnforeninger på brygge ved skip til kai. Flere faner i opptoget. På en fane står det "Bangsund ..."


[Jernbanespor]

[Jernbanespor]

Jernbanespor med sporveksler med tettsted og skip til kai i bakgrunnen. Det ryker fra en skorstein.


[Skip under bygging]

[Skip under bygging]

Et skip under bygging på en slipp. Barn sitter i forgrunnen og ser. Arbeidere står på skipet. Vimpler henger på dekk.


[Skip]

[Skip]

Dampskip og seilskip ligger samlet nær land.


[Sunket skip]

[Sunket skip]

En båt under vann fortøyd til enten land eller en annen båt.


[Utsikt]

[Utsikt]

Utsikt fra et fjell over et lokalsamfunn ved sjø. Skip ved kai.


[D/S Rollaug]

[D/S Rollaug]

Skipet D/S Rollaug på land, mest sannsynlig til reparasjon eller vedlikehold. En mann har klatret opp i bakre mast.


[D/S Herlaug]

[D/S Herlaug]

Skipet D/S Herlaug sett fra siden med landskap i bakgrunnen. Røyk fra skorsteinen.


[Studentrevyen Mammon-ra]

[Studentrevyen Mammon-ra]

Scenebilde av skuespiller fra studentrevyen Mammon-ra. Utkledd som viking med hevet sverd og skjold på dekket av et skip, ropende.


[Studentrevyen Mammon-ra]

[Studentrevyen Mammon-ra]

Scenebilde av skuespiller fra studentrevyen Mammon-ra. Utkledd som viking med hevet sverd og skjold på dekket av et skip, ropende.


[Studentrevyen Mammon-ra]

[Studentrevyen Mammon-ra]

Scenebilde som viser fire menn utkledd som vikinger på dekk på et skip.


[Studentrevyen Mammon-ra]

[Studentrevyen Mammon-ra]

Scenebilde som viser fire menn utkledd som vikinger på dekk på et skip.


[Studentrevyen Mammon-ra]

[Studentrevyen Mammon-ra]

Scenebilde som viser fire menn utkledd som vikinger på dekk på et skip


[uten tittel]

[uten tittel]

Portrett av mann med pipe stående i interiør, bilde av et skip i bakgrunnen. Sigareske merket Jamaica Cigars på et bord


Sangerfesten i Arendal

Sangerfesten i Arendal

Sangerne ankommer, 1859. Folkemengde står ved havnen. Mange robåter og et skip, flagg og vimpler.


Ila møllebruk

Ila møllebruk

Parti fra Ilsvika med Ila møllebruk med fjorden og Munkholmen i bakgrunnen. Flere skip ligger på havnen.

Bilder Ca. 1870

Ilsvika

Ilsvika

Utsikt fra Møllebakken utover Ilsvika. Omtrent midt i bildet, men høy murpipe, Ila møllebruk. I bakgrunnen, fjorden og Munkholmen. Flere skip ligger på havnen.

Bilder Ca. 1870

Dampbåt

Dampbåt

Et stort dampskip, S/S Ceylon antakelig i Nord-Norge. Man finner et skip som heter Ceylon i Lloyds register for 1874. Dette tilhørte rederiet Peninsular & Orient, London.

Bilder Ca. 1880

[uten tittel]

[uten tittel]

Utsikt mot skip ved brygge, MS Gunnerus?


[Hammerfest]

[Hammerfest]

Utsikt mot havnen i Hammerfest. Bryggehus, skip og båter til kai i bukt. Utsikt i nordvestlig retning.


[uten tittel]

[uten tittel]

Fyrtårn på holme. Skip med røyk fra pipe


[uten tittel]

[uten tittel]

Skip sett bakfra mot land, bebyggelse


[uten tittel]

[uten tittel]

Skip i havn med bebyggelse i bakgrunnen


[Skip på fjorden]

[Skip på fjorden]

Fotografert bakover fra et skip mot andre skip som seiler på fjorden. Røyk stiger fra skipenes piper. Mennesker står på dekk.

Bilder 1890 - 1915

[Polarskuta Fram?]

[Polarskuta Fram?]

Et skip, muligens polarskuta Fram, i Trondheim. Omringet av småbåter. Et stort norsk flagg i en av skipets tre master. Røyk siver fra en pipe ombord i skipet.

Bilder 1890 - 1915

Polarskuta Fram?

Polarskuta Fram?

Skip til kai, antakeligvis polarskuta Fram. Mennesker på kai og i robåt.

Bilder 1890 - 1915

Polarskuta Fram?

Polarskuta Fram?

Skip nær kai, antakeligvis polarskuta Fram. Røyk stiger fra skipets pipe. Et stort norsk flagg henger i en av tre master. Mennesker i to robåter ved siden av skipet.

Bilder 1890 - 1915

Rasmus Brochmann Parelius og familien

Rasmus Brochmann Parelius og familien

Daguerreotypi som viser gruppebilde av to voksne og tre barn. Fra venstre: Gram, Rasmus Brochmann, Ingeborg Henrikke Gram, Marit og Rasmus Parelius.

Bilder 1852 - 1870

Ila møllebruk

Ila møllebruk

Parti fra Ilsvika med Ila møllebruk med fjorden og Munkholmen i bakgrunnen. Flere skip ligger på havnen. I. C. Pienes møllebruk i Ila, 1867 - 1888.

Bilder Ca. 1870

Kontorinteriør

Kontorinteriør

En mann sittende ved skrivebord med blyant bak øret og en mann stående på et kontor. Kalender for 1910 hengende på veggen og et bilde av et skip og en kart over Norge. Taklampe. [...]


Kontorinteriør

Kontorinteriør

To menn sittende ved skrivebord på et kontor og en besøkende. 4 bokser hengende på veggen med påskriften Kvitteringer, Telegrammer, Diverse og Notater. Telefon. Stempel og stempelpute. [...]

Bilder 1920-tallet

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Parti fra brygga ved vestre kanalhavn i Trondheim med Gråkalbanens isforretning. Hest med kjerre. Skur med doble garasjeporter. Dampskip.Lastebil

Bilder 1939-12-04

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Parti fra brygga ved vestre kanalhavn i Trondheim med Gråkalbanens isforretning. Lastebil. Dampskip. Felleskjøpet. Fiskekasser. Hest med kjerre.

Bilder 1939-12-04

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Parti fra brygga ved vestre kanalhavn i Trondheim med Gråkalbanens isforretning. Lastebil. Hest med trekjerre. Flere menn. Skur med 3 doble porter.

Bilder 1939-12-04

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Parti fra bryggerekka ved vestre kanalhavn i Trondheim med Gråkalbanens isforretning. Dampskip liggende til kai. Stabler med fiskekasser i tre i forkant.

Bilder 1939-12-04

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Vestre kanalhavn, Graakalbanens isforretning A/S

Parti fra brygga i Trondheim med Gråkalbanens isforretning. Dampskip liggende til kai. Stabler med fiskekasser i tre i forkant. Spark.

Bilder 1939-12-04

København

København

Bilde av et kanalområde i København tatt fra ei bro. Høye pakkhus, leiegårder på høyre side. En annen bro sees lengre nede i elva. Skip.


Oslo rådhus

Oslo rådhus

Rådhuset med 2 tårn i bakkant. Flere høye murbygninger til høyre på bildet. Foran på Rådhusplassen en buss. Ved kaien liggger et skip.


Fra Brattøra

Fra Brattøra

Akterenden på et skip liggende til kai på Brattøra med påskriften TRONDHEIM. Skipets propell gjenspeiles i vannflaten.

Bilder 1945-10

Fra Brattøra

Fra Brattøra

Parti fra skip som ligger til kai på Brattøra med utsikt mot moloen og Trolla i bakkant. Skip ute på fjorden. Ombord i båten sees ei mast, kran og en taustige.

Bilder 1945-10

Fra Brattøra

Fra Brattøra

Parti fra kaia på Brattøra med utsikt mot moloen med fyrlykta og Trolla i bakkant. Skip ute på fjorden.

Bilder 1945-10

Fra Brattøra

Fra Brattøra

Hurtigruta liggende til kai på Brattøra. Passasjerskip med 2 åpne dekk akter. Lettbåter. Flere skip sees til venstre på bildet. Mann i frakk holder en liten pike i kåpe og hatt på [...]

Bilder 1945-10

Mot Nyhavna

Mot Nyhavna

Skip liggende til kai på Brattøra. Akterenden med flaggstang til høyre på bildet. I bakkant ligger Nyhavna med ubåtbunkerne på Dora og lagerbygninger med deler av molo i elveløpet [...]

Bilder 1945-10

Fra Bakke bru

Fra Bakke bru

Står på Bakke bro og ser mot Nordre Verft, Ørens mekaniske verksted og Trondhems mekaniske verksted,TMV, fredsdagen. Flere skip liggende i elva langs bryggene. Kraner. I bakkant [...]

Bilder 1945-05-07, klokken 16.30

Avfotografering av maleriet Ved Land - Kuling.

Avfotografering av maleriet Ved Land - Kuling.

Bildet viser en fullrigger i urolig vær. Høye bølger. En skimter et annet skip i bakkant.

Bilder 1920-tallet

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byens 1000-årsjubileum ble feiret med folkefest over flere dager sommeren 1997, bl.a med et seilskuterstevne. Cutty Sark Tall Ships Race viste båter fra ulike land. Bildet viser skip [...]

Bilder 1997-07

Brattøra

Brattøra

D/S Ragnvald Jarl ved kai på Brattøra. Båten ble levert til NFDS, Nordenfjeldske Dampskibsselskab. På kaia ligger mange tønner. Bilde 128 i album fra Jørgen Wickstrøm.


Brattøra

Brattøra

D/S Ragnvald Jarl som tilhørte Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab (NFDS) til kai ved Brattøra. Bilde 40 i album fra Jørgen Wickstrøm.


Brattøra med båter

Brattøra med båter

Utenfor Brattøra i nedre elvehavn. Foran ligger et mindre skip, bak dette, i Nidelva, en bark. Barkens navn ....ome Castle. I forgrunnen står en mann med stivhatt og paraply. Bilde 17 i [...]


Trøndelagsutstillingen 1930

Trøndelagsutstillingen 1930

Skansen, Trøndelagutstillingen 1930. Flere båter ligger ved kai. En stor tremaster skonnert (skip / seilbåt) ligger også på havna. Sjøfly. Paviljonger med tårn. Skansen fiskerestaurant. [...]


Trøndelagsutstillingen 1930

Trøndelagsutstillingen 1930

Skansen, Trøndelagutstillingen 1930. Flere båter ligger ved kai. En stor tremaster skonnert (skip / seilbåt) ligger også på havna. Sjøfly. Paviljonger med tårn. Skansen fiskerestaurant. [...]


Tollvesenets stasjon på Skansen

Tollvesenets stasjon på Skansen

Bildet viser den tidligere tollstasjonen i Sandgata 42, hvor Skansen stasjon ligger i dag. Stasjonen ble anlagt i 1826 og besto av Tollvakthuset på Skansen og Tollvesenets brygge. Den [...]


Indre kanalhavn med skip

Indre kanalhavn med skip

Bildet viser Indre kanal med litt av Sjødampsprøyta til Trondhjems Brannvesen i forgrunnen. Jernbanestasjonen og Fosenkaia, der flg. dampbåter ligger til kai: Lengst t.h. med svart [...]

Bilder 1910 - 1921

Båter på Trondheimsfjorden

Båter på Trondheimsfjorden

Flere båter på Trondheimsfjorden på vei inn mot havna i Trondheim. I bildet sees bl.a. skipet ""Fram"", som ble brukt til ekspedisjoner til Nordpolen og Sydpolen.


Brattøra

Brattøra

Bildet er fra en artikkel i Dagsposten om ekspedisjonsforholdene ved byens kaier. Bilder illustrerer hvordan forholdene på kaia ser ut om morgenen og utover formiddagen til henimot [...]


Flyfoto: Trondheim

Flyfoto: Trondheim

Oversiktsbilde over Trondheim fra stor høyde. Havneområdet, Ila, Skansen, kanalen med bryggene langs Sandgata og Fjordgata. Skip i kanalen og på havna. Bebyggelse i Kongens gate og [...]

Bilder Før 1942

Trondheim - Panorama

Trondheim - Panorama

Oversiktsbilde over Trondheim, tatt fra Møllebakken. Havna og Ila, bebyggelse langs Ilevollen, Ilsvikøra, Ilaparken og Osloveien (Nyveien). Ila kirke og Midtbyen. Skansen og Sanden. [...]

Bilder Etter 1910

Panorama over Trondhjem 1914

Panorama over Trondhjem 1914

Utsikt nordover fra Byåsen med Ila, Nidarø, Øya, Kalvskinnet, Midtbyen og Ladehalvøya. Munkholmen ute i fjorden og et skip på vei ut av hvaneområdet. Bebyggelsen i Gamle Oslovei nærmest.


Ilsvika

Ilsvika

Flere skip i havna, fremst ligger båten Rolf Jarl, med TMV byggenr. 145. Den ble senket i 1916. Bebyggelse i Ila, f.h.: Ilsvigen gård, lagerbygninger til NKL's (Norges kooperative [...]

Bilder 1910 - 1920

Thamshavn

Thamshavn

Thamshavn, industribedrift ved Orkdalsfjorden med kaianlegg og jernbaneskinner tilknyttet Thamshavnbanen. Bildet er tatt fra sjøsiden og viser Thamshavn stasjon med Maskinhallen til [...]

Bilder Etter 1908

Thamshavn stasjon

Thamshavn stasjon

Thamshavn, industribedrift ved Orkdalsfjorden med kaianlegg og jernbaneskinner tilknyttet Thamshavnbanen. Bildet viser Thamshavn stasjon med tog, lagerbygninger, stasjonsbygning i [...]

Bilder Etter 1908

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byens 1000-årsjubileum ble feiret med folkefest over flere dager sommeren 1997, bl.a med et seilskuterstevne. Cutty Sark Tall Ships Race viste båter fra ulike land. Bildet viser skip [...]

Bilder 1997-07

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byens 1000-årsjubileum ble feiret med folkefest over flere dager sommeren 1997, bl.a med et seilskuterstevne. Cutty Sark Tall Ships Race viste båter fra ulike land. Bildet viser skip [...]

Bilder 1997-07

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byens 1000-årsjubileum ble feiret med folkefest over flere dager sommeren 1997, bl.a med et seilskuterstevne. Cutty Sark Tall Ships Race viste båter fra ulike land. Bildet viser skip [...]

Bilder 1997-07

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byjubileet 1997 - Cutty Sark

Byens 1000-årsjubileum ble feiret med folkefest over flere dager sommeren 1997, bl.a med et seilskuterstevne. Cutty Sark Tall Ships Race viste båter fra ulike land. Bildet viser master [...]

Bilder 1997-07