Loading map

Loading facets

Ørens Mekaniske Verksted - interiør

Ørens Mekaniske Verksted - interiør

Utstillingslokale for ovner ved Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser verkstedets utsalg av støpegods, bl.a. en rekke komfyrer som står oppstilt til venstre og ovner med [...]

Bilder 1893 - 1905

Verftsgaten

Verftsgaten

Bildet er fra Ørens Mekaniske Verksted, ved kaien med skipet S/S Fæmund II under bygging. Arbeidere står ved slip eller dok. Gatelykter. Bildet er tatt vinteren 1905, båten ble satt i [...]


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Panorama - utsikt over Trondheim fra Småbergan til Møllenberg, Brattøra, Nidelva med Bakke bro og bryggene. Ute på fjorden ligger skip, enten det russiske keiserskipet Polarnaja Zvezda [...]

Bilder 1906-06-19

Ørens mekaniske verksted

Ørens mekaniske verksted

Fra Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser skip på slipp, det til høyre kan være Fosen DS's "Einar Tambarskjelve", båten til venstre er sannsynligvis [...]

Bilder 1900 - 1906

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Fra et modellsnekkeri i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser snekkere i arbeid ved høvelbenker og annet.

Bilder 1900 - 1906

Ørens mekaniske verksted - interiør

Ørens mekaniske verksted - interiør

Ovnsverkstedet i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser bedriftens produksjon av ovner, støpegods m.m.

Bilder 1900 - 1906

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Bildet viser arbeidere og maskiner i maskinverkstedet på Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet.

Bilder 1900 - 1906

Ørens mekaniske verksted - interiør

Ørens mekaniske verksted - interiør

Ovnsverkstedet i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser bedriftens produksjon av støpegods, ovner m.m.

Bilder 1900 - 1906

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Bildet viser smeder i arbeid ved en smie i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet.

Bilder 1900 - 1906

Personer ombord på et skip

Personer ombord på et skip

Gruppebilde av noen av byens borgere ombord på dampskipet Tordenskjold: Oppe på broen, f.v.: Konsul Anton Jenssen, redaktør Oppedal, overretts-sakfører Bergersen, Selmer, Helmer [...]


Bakke bro

Bakke bro

Bakke bru, der trafikken består av trikk, hest og karjol, og noen personer. To skip ligger fortøyd ved Nordre Verft, D/S Kong Harald og D/S Håkon Adalstein. Tårnet på Bakke kirke i [...]

Bilder 1901 - 1910

D/S Rowena

D/S Rowena

Bildet viser et skip, dampskipet D/S Rowena fra Øien og Wahl og silhuetten av en by i bakgrunnen.


D/S Ivanhoe

D/S Ivanhoe

Bildet viser et skip, dampskipet D/S Ivanhoe fra Øien og Wahl.


D/S Rebekka

D/S Rebekka

Bildet viser et skip, dampskipet D/S Rebekka fra Øien og Wahl.


TMV

TMV

Fra en stabelavløpning, seremoni ved sjøsetting av båter, ved TMV, Trondhjems Mekaniske Verksted i Innherredsveien 16-18. Skipsskrog med anker, og noen sjømenn oppe på dekk. På en [...]

Bilder 1900 - 1910

Huitfeldts trelastlager

Huitfeldts trelastlager

Fra Huitfeldt & Co. trælastlager i Nedre Ila sett fra sjøsiden. Firmaet drev med foredling og salg av trelast, gruvevirksomhet og fabrikkanlegg. I bakgrunnen lagerskurene med [...]

Bilder 1890 - 1920

Huitfeldts trelastlager

Huitfeldts trelastlager

Fra Huitfeldt & Co. trælastlager i Nedre Ila sett fra sjøsiden. Firmaet drev med foredling og salg av trelast, gruvevirksomhet og fabrikkanlegg. I bakgrunnen lagerskurene med [...]

Bilder 1890 - 1920

Bakklandet Støperis slipp i Ila

Bakklandet Støperis slipp i Ila

Bakklandet Støperis slipp i Ilsvika, Verftet hadde 2 opphalingsbeddinger for skip inntil 150 tonn. Firmaets spesialitet var støping av kirkeklokker. Bildet viser en båt ved beddingen, [...]

Bilder 1903 - 1906

Bakklandet Støperis slipp i Ila

Bakklandet Støperis slipp i Ila

Bakklandet Støperis slipp i Ilsvika. Verftet hadde 2 opphalingsbeddinger for skip inntil 150 tonn. Firmaets spesialitet var støping av kirkeklokker. Bildet viser en av beddingene, båter [...]

Bilder 1903 - 1906

D/S Salmo

D/S Salmo

Skip / båter: D/S Salmo. Mannskap og passasjerer står på dekk.

Bilder 1900 - 1910