Loading map

Loading facets

Kroningen 1906

Kroningen 1906

Fra kroningsdagene. Bildet viser et skip på havna, en flaggsmykket hjuldamper


Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke kirke fra Holtålen, nå på Trøndelag Folkemuseum. Kirken er muligens fra ca. 1170, med rektangulært skip og smalere, rektangulært kor. Hjørnestavene har kuleformede [...]


Havna

Havna

Utsikt over havnen fra Ilabergene under kroningen i 1906. Mange skip og båter


Panorama - Ila og havna

Panorama - Ila og havna

Utsikt over Ila og havna under kroningen i 1906, med mange båter og skip ute på fjorden. Ilevolden, med området rundt Ilaparken med paviljongen. St. Elisabeth hospital.


Trondheim - panorama

Trondheim - panorama

Utsikt fra Dyrborg over de nedre bydeler og havna under kroningen i 1906: Ilevolden, strøket fjorden til elven, med bebyggelsen mellom Søndre Ilevolden og Osloveien, Ila kirke, [...]


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Munkegata og havna sett fra Domkirken under kroningen i 1906. Bebyggelsen på begge sider av gaten sett ovenfra. Skip i havnen, Munkholmen.


M/K Motor - skip

M/K Motor - skip

Indre Kanal med fiskebåt M/K Motor og 2 personer ombord i båten. Nidelva, brygger i bakgrunnen.


TMV

TMV

Fra en stabelavløpning, seremoni ved sjøsetting av båter, ved TMV, Trondhjems Mekaniske Verksted i Innherredsveien 16-18. Skipsskrog med anker, og noen sjømenn oppe på dekk. På en [...]


Ørens Mekaniske Verksted - interiør

Ørens Mekaniske Verksted - interiør

Utstillingslokale for ovner ved Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser verkstedets utsalg av støpegods, bl.a. en rekke komfyrer som står oppstilt til venstre og ovner med [...]


Verftsgaten

Verftsgaten

Bildet er fra Ørens Mekaniske Verksted, ved kaien med skipet S/S Fæmund II under bygging. Arbeidere står ved slip eller dok. Gatelykter. Bildet er tatt vinteren 1905, båten ble satt i [...]


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Panorama - utsikt over Trondheim fra Småbergan til Møllenberg, Brattøra, Nidelva med Bakke bro og bryggene. Ute på fjorden ligger skip, enten det russiske keiserskipet Polarnaja Zvezda [...]


Ørens mekaniske verksted

Ørens mekaniske verksted

Fra Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser skip på slipp, det til høyre kan være Fosen DS's "Einar Tambarskjelve", båten til venstre er sannsynligvis [...]


Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Fra et modellsnekkeri i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser snekkere i arbeid ved høvelbenker og annet.


Ørens mekaniske verksted - interiør

Ørens mekaniske verksted - interiør

Ovnsverkstedet i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser bedriftens produksjon av ovner, støpegods m.m.


Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Bildet viser arbeidere og maskiner i maskinverkstedet på Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet.


Ørens mekaniske verksted - interiør

Ørens mekaniske verksted - interiør

Ovnsverkstedet i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser bedriftens produksjon av støpegods, ovner m.m.


Personer ombord på et skip

Personer ombord på et skip

Gruppebilde av noen av byens borgere ombord på dampskipet Tordenskjold: Oppe på broen, f.v.: Konsul Anton Jenssen, redaktør Oppedal, overretts-sakfører Bergersen, Selmer, Helmer [...]


Bakke bro

Bakke bro

Bakke bru, der trafikken består av trikk, hest og karjol, og noen personer. To skip ligger fortøyd ved Nordre Verft, D/S Kong Harald og D/S Håkon Adalstein. Tårnet på Bakke kirke i [...]


D/S Rowena

D/S Rowena

Bildet viser et skip, dampskipet D/S Rowena fra Øien og Wahl og silhuetten av en by i bakgrunnen.