Loading map

Loading facets

[Fisker]

[Fisker]

En mann med fiskestang står foran mange forankrede fiskebåter. Til høyre skimtes en skip som muligens er D/S Rollaug.


[Båter]

[Båter]

To menn ror en robåt ved oppankrede skip.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip. Flatholmen i bakgrunnen.


[Sør-Gjæslingan]

[Sør-Gjæslingan]

D/S Rollaug ankret opp med andre båter og skip i havna med Flatholmen/Nakken i bakgrunnen.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

Mann med skjegg og skjermlue står ved ror på et skip.


[Frankrike]

[Frankrike]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Namsos]

[Namsos]

Namsos sett fra et skip. Stillas rundt kirketårnet ved Namsos kirke. Skip ved kai.


[Trikk]

[Trikk]

En elektrisk trikk med påskriften "Thompson ... Woebles(?)". Personer går langs gaten. Bildet er antakeligvis tatt fra et skip ved kai.


[Skip ved kai]

[Skip ved kai]

Båter, dampskip og seilskip ved kai, bl.a. et tremasters seilskip med norsk flagg.


[Bebyggelse ved sjø]

[Bebyggelse ved sjø]

Et oppankret seilskip ved en brygge og et bryggehus. I bakgrunnen en gård.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

En mann står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Menn ved ror]

[Menn ved ror]

To menn står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip. Snøkledte omgivelser.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip. Snøkledte omgivelser.


[Sjøsatt skip]

[Sjøsatt skip]

Et nylig sjøsatt skip med vimpler og flagg.


[Menn ved kanon]

[Menn ved kanon]

Ni matroser i uniform sitter på og står ved en kanon på et skip.


[Mann ved ror]

[Mann ved ror]

En mann står ved roret ombord i et skip. Et seil er slått opp i forgrunnen.


[Havn]

[Havn]

En havn ved en by. Et dampskip til venstre i bildet. Et seilskip til høyre for midten. Flere piper i horisonten.


[Foldereid]

[Foldereid]

Utsikt fra skip mot Foldereid med Foldereid kirke. Bryggehus ved vannet. Gårder.


[Mann ved seilskip]

[Mann ved seilskip]

En mann med pipe står på brygge ved et fortøyd seilskip.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip med ankeret nede. Flagg.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip med navnet ... Jarl.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip ligger med anker nede.


[På dekk]

[På dekk]

Fire menn og en kvinne ombord på et skip. Mannen med pipe er muligens Nils Olaf Solum. Kvinnen er muligens hans kone. Til høyre sitter en mann med kokkelue. En kikkert ligger foran dem.


[Mann på dekk]

[Mann på dekk]

Mann ombord i et skip sitter og holder i en spake.


[Seilskip]

[Seilskip]

Seilskip med tre masker med et anker nede.


[På dekk]

[På dekk]

Muligens hunder på dekk ombord i et skip.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

En kvinne og en mann på dekk ombord i D/S Arnfinn Jarl.


[Båt ved bryggehus]

[Båt ved bryggehus]

En robåt ligger ved bryggehus. Personer på land. Spredt bebyggelse. Bakke ned mot sjøen. Sannsynligvis tatt fra et skip.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

Mann står ved livbåt med påskriften "Arnfinn Jarl".


[Skip]

[Skip]

Dampskip med små båter liggende ved siden


[Skip ved fiskevær]

[Skip ved fiskevær]

Skip og båter ved fiskevær. Personer går på høyde.


[Oppankrede skip]

[Oppankrede skip]

Skip ved et bryggehus. En gruppe personer står på en høyde.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En dampskip til kai ved bryggehus. Muligens i Nidelva i Trondheim.


[Havn ved by]

[Havn ved by]

Mange skip til kai ved en by. Flere kirker synlig. Reklame for margarin til høyre i bildet.


[Opptog]

[Opptog]

Opptog av turnere, antakeligvis i Namsos. Grand Hotel midt i bildet. Et skilt for "Carl Hustad" eller "Carl Hostad" til venstre. Faner og flagg. Muligens sett fra et [...]


[Sør-Gjeslingan]

[Sør-Gjeslingan]

Seilskip og et dampskip ved bebyggelse. Fiskevær. Fisk henger til tørk på hjell.


[Havn]

[Havn]

Mange skip og båter til kai. En båt med fem personer. En bygning med teksten "C .. Molinera Anglo-Argentina L ...". Muligens en bru i bakgrunnen med tall påskrevet. Pipe i [...]


[Sør-Gjeslingan]

[Sør-Gjeslingan]

Skip og fiskebåter ved bebyggelse. Snøkledt landskap.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

Skip til kai. Muligens et fiskevær. Klær henger til tørk på dekk.


[Opptog på brygge]

[Opptog på brygge]

Muligens turnforeninger på brygge ved skip til kai. Flere faner i opptoget. På en fane står det "Namsos turnforening", på en annen "Bangsund ...". I forkant går et korps.


[D/S Namsos i Namsos]

[D/S Namsos i Namsos]

D/S Namsos til kai i Namsos, med Namsos kirke og Bjørumsklumpen i bakgrunnen. Personer ombord og under dekk.


[Utsikt fra dokk]

[Utsikt fra dokk]

Utsikt fra skip i dokk i Trondheim, mot Brattøra. Sannsynligvis sett fra Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV).


[D/S Rollaug]

[D/S Rollaug]

Skipet Rollaug i dokk, muligens til reparapasjon eller vedlikehold.


[Anna]

[Anna]

Briggen Anna ved kai. To menn poserer på dekk for fotografen. Muligens lastes med trelast. Jernbanevogn står på land.

Bilder 1906 - 1907

[Skip]

[Skip]

Skip med master, seil og skorstein. Skorstein er merket med "R". På ripa står bl.a. tallet 447.


[Fernande]

[Fernande]

Skipet Fernande sett på skrå bakfra. Hjembyen er Caen i Frankrike. Bildet er tatt fra et annet skip.


[Skip ved lastemaskin]

[Skip ved lastemaskin]

Skip liggende til kai ved det som ser ut til å være en maskin for av- og pålossing. Tilsynelatende et stor havn med skip til høytre og venstre.


[Skip i dokk]

[Skip i dokk]

Et seilskip står i dokk, sett forfra. To personer på dekk. Vimpler eller klær henger til tørk.


[Trelast]

[Trelast]

Et industriområde med stokker. En fabrikk eller sagbruk i bakgrunnen. Personer mer vogner på en landgang. Bildet er tatt fra vannet, muligens fra et skip.


[Skip]

[Skip]

Et skip som tilsynelatende ligger lavt i sjøen med bakre del. To små båter ved siden.


[Robåter]

[Robåter]

Tre robåter med to lettkledde menn med mørk hudfarge sett fra et skip.


[Tre menn]

[Tre menn]

Tre menn på dekk. To med skjermlue, en med beret eller sixpence.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip med rykende skorstein. Bokstaven "C" på skorsteinen. Navn ved baugen er vanskelig å tyde.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl liggende til kai. Trevirke ligger på land. Oppbrutt is på vannet.


[Frankrike]

[Frankrike]

Et dampskip med norsk flagg liggende til kai i en fransk by. Mannskap oppstilt vendt mot fotografen. På en bygning henger et skilt med teksten "Pizzetta Automobiles [...]


[Havn]

[Havn]

Havn med trelast og flere skip til kai


[Skip]

[Skip]

Et dampskip sett på avstand, på skrå bakfra.


[Skip]

[Skip]

Et dampskip som passerer en kai.


[Mann peker]

[Mann peker]

En mann står på et skipsdekk og peker tilsynelatende mot land eller kai.


[Mann på dekk]

[Mann på dekk]

En mann med skipslue står på dekk ved ror og andre styringssystemer.


[D/S Arnfinn Jarl]

[D/S Arnfinn Jarl]

D/S Arnfinn Jarl (1913-1917) ved snøkledt landskap. En person stående ombord.


[Skip]

[Skip]

Et skip som tilsynelatende ligger lavt i sjøen med bakre del.


[Seilskip]

[Seilskip]

Et seilskip med tre master. Et annet skip i bakgrunnen.


[Britisk marinefartøy]

[Britisk marinefartøy]

Et stort skip med tre skorsteiner og to master i fjord. Akterut et britisk flagg som viser at det er et militært marinefartøy. Flagget kalles "The White Ensign".


[Brygge med palmer]

[Brygge med palmer]

Kai med trevirke omkranset av palmetrær. En bygning hvor personer sitter utenfor og ser mot fotografen. Antakeligvis tatt fra et skip.


[Skip]

[Skip]

To mindre båter liggende inntil et større dampskip. Ukjent last i den ene båten.


[Robåter]

[Robåter]

Fire robåter med to og tre lettkledde menn med mørk hudfarge sett ovenfra, antakeligvis fra et skip.


[Gruppe på dekk]

[Gruppe på dekk]

Fem menn og en kvinne står ved mast på dekk ombord i et skip.


[Kaianlegg]

[Kaianlegg]

Et høyt anlegg ved en brygge, antakeligvis for å laste ombord i store skip.


[Seilskip]

[Seilskip]

Et seilskip med tre master. Andre skip i bakgrunnen.


[Skip til kai]

[Skip til kai]

En damskip til kai ved en høy brygge med en rampe ned til skipet. Bygninger på land, med røyk fra skorstein.


[Oppankret skip]

[Oppankret skip]

En dampskip med to skorsteiner og to master ankret opp.


[Menn på dekk]

[Menn på dekk]

Seks menn ved en mast på dekk ombord i et skip. Mannen sittende foran er muligens Nils Olaf Solum.


[Kvinner på skip]

[Kvinner på skip]

Gruppe av fem kvinner på dekk i et skip. De er godt kledd med votter, luer og skjerf. Landskapet er snøkledt.