Loading map

Loading facets

Havna

Havna

Utsikt over havnen fra Ilabergene under kroningen i 1906. Mange skip og båter


Havna

Havna

Utsikt over havnen fra Ilabergene under kroningen i 1906. Mange skip og båter


Panorama - Ila og havna

Panorama - Ila og havna

Utsikt over Ila og havna under kroningen i 1906, med mange båter og skip ute på fjorden. Ilevolden, med området rundt Ilaparken med paviljongen. St. Elisabeth hospital.


Panorama - Ila og havna

Panorama - Ila og havna

Utsikt over Ila og havna under kroningen i 1906, med mange båter og skip ute på fjorden. Ilevolden, med området rundt Ilaparken med paviljongen. St. Elisabeth hospital.


Panorama - Ila og havna

Panorama - Ila og havna

Utsikt over Ila og havna under kroningen i 1906, med mange båter og skip ute på fjorden. Ilevolden, med området rundt Ilaparken med paviljongen. St. Elisabeth hospital.


Trondheim - panorama

Trondheim - panorama

Utsikt fra Dyrborg over de nedre bydeler og havna under kroningen i 1906: Ilevolden, strøket fjorden til elven, med bebyggelsen mellom Søndre Ilevolden og Osloveien, Ila kirke, [...]


Trondheim - panorama

Trondheim - panorama

Utsikt fra Dyrborg over de nedre bydeler og havna under kroningen i 1906: Ilevolden, strøket fjorden til elven, med bebyggelsen mellom Søndre Ilevolden og Osloveien, Ila kirke, [...]


Trondheim - panorama

Trondheim - panorama

Utsikt fra Dyrborg over de nedre bydeler og havna under kroningen i 1906: Ilevolden, strøket fjorden til elven, med bebyggelsen mellom Søndre Ilevolden og Osloveien, Ila kirke, [...]


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Munkegata og havna sett fra Domkirken under kroningen i 1906. Bebyggelsen på begge sider av gaten sett ovenfra. Skip i havnen, Munkholmen.


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Munkegata og havna sett fra Domkirken under kroningen i 1906. Bebyggelsen på begge sider av gaten sett ovenfra. Skip i havnen, Munkholmen.