Loading map

Loading facets

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Fra et modellsnekkeri i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser snekkere i arbeid ved høvelbenker og annet.


Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Fra et modellsnekkeri i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser snekkere i arbeid ved høvelbenker og annet.


Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Ørens mekaniske verksted - interiør med personer

Fra et modellsnekkeri i Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser snekkere i arbeid ved høvelbenker og annet.


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Fra kroningsdagene. Bildet viser et skip på havna, en flaggsmykket hjuldamper


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Fra kroningsdagene. Bildet viser et skip på havna, en flaggsmykket hjuldamper


Kroningen 1906

Kroningen 1906

Fra kroningsdagene. Bildet viser et skip på havna, en flaggsmykket hjuldamper


Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke kirke fra Holtålen, nå på Trøndelag Folkemuseum. Kirken er muligens fra ca. 1170, med rektangulært skip og smalere, rektangulært kor. Hjørnestavene har kuleformede [...]


Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke kirke fra Holtålen, nå på Trøndelag Folkemuseum. Kirken er muligens fra ca. 1170, med rektangulært skip og smalere, rektangulært kor. Hjørnestavene har kuleformede [...]


Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke kirke fra Holtålen, nå på Trøndelag Folkemuseum. Kirken er muligens fra ca. 1170, med rektangulært skip og smalere, rektangulært kor. Hjørnestavene har kuleformede [...]


Havna

Havna

Utsikt over havnen fra Ilabergene under kroningen i 1906. Mange skip og båter