Loading map

Loading facets

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke

Haltdalen stavkirke kirke fra Holtålen, nå på Trøndelag Folkemuseum. Kirken er muligens fra ca. 1170, med rektangulært skip og smalere, rektangulært kor. Hjørnestavene har kuleformede [...]


Havna

Havna

Utsikt over havnen fra Ilabergene under kroningen i 1906. Mange skip og båter


Havna

Havna

Utsikt over havnen fra Ilabergene under kroningen i 1906. Mange skip og båter


Havna

Havna

Utsikt over havnen fra Ilabergene under kroningen i 1906. Mange skip og båter


Panorama - Ila og havna

Panorama - Ila og havna

Utsikt over Ila og havna under kroningen i 1906, med mange båter og skip ute på fjorden. Ilevolden, med området rundt Ilaparken med paviljongen. St. Elisabeth hospital.


Panorama - Ila og havna

Panorama - Ila og havna

Utsikt over Ila og havna under kroningen i 1906, med mange båter og skip ute på fjorden. Ilevolden, med området rundt Ilaparken med paviljongen. St. Elisabeth hospital.


Panorama - Ila og havna

Panorama - Ila og havna

Utsikt over Ila og havna under kroningen i 1906, med mange båter og skip ute på fjorden. Ilevolden, med området rundt Ilaparken med paviljongen. St. Elisabeth hospital.


Trondheim - panorama

Trondheim - panorama

Utsikt fra Dyrborg over de nedre bydeler og havna under kroningen i 1906: Ilevolden, strøket fjorden til elven, med bebyggelsen mellom Søndre Ilevolden og Osloveien, Ila kirke, [...]


Trondheim - panorama

Trondheim - panorama

Utsikt fra Dyrborg over de nedre bydeler og havna under kroningen i 1906: Ilevolden, strøket fjorden til elven, med bebyggelsen mellom Søndre Ilevolden og Osloveien, Ila kirke, [...]


Trondheim - panorama

Trondheim - panorama

Utsikt fra Dyrborg over de nedre bydeler og havna under kroningen i 1906: Ilevolden, strøket fjorden til elven, med bebyggelsen mellom Søndre Ilevolden og Osloveien, Ila kirke, [...]