Loading map

Loading facets

S/S Tordenskjold

S/S Tordenskjold

Skip / båter: Tordenskjold skoleskip bukseres av Fremad i havn. Flagg og master, livbåter og mannskap. Briggen ble innkjøpt som skoleskip i 1899.

Bilder 1900 - 1910

S/S Tordenskjold

S/S Tordenskjold

Skip / båter: Tordenskjold skoleskip bukseres av Fremad i havn. Flagg og master, mannskap på dekk. Briggen ble innkjøpt som skoleskip i 1899.

Bilder 1900 - 1910

D/S Juno (Wilsons)

D/S Juno (Wilsons)

Skip / båter: D/S Juno med mannskap på dekk.

Bilder 1900 - 1910

Sælfanger

Sælfanger

Skip / båter: Bildet viser ei seilskute, selfangerskute. Mannskapet står på dekk, livbåtene er merket HT. Robåter.

Bilder 1900 - 1910

D/S Otto Sverdrup

D/S Otto Sverdrup

Skip / båter: D/S Otto Sverdrup ved havna.

Bilder 1900 - 1910

Sælfanger

Sælfanger

Skip / båter: Bildet viser ei seilskute, selfangerskute. Mannskapet står på dekk, livbåtene er merket HT.

Bilder 1900 - 1910

Sælfanger

Sælfanger

Skip / båter: Bildet viser ei seilskute, selfangerskute. Mannskapet står på dekk, livbåtene er merket HT.

Bilder 1900 - 1910

Støperi - interiør med personer

Støperi - interiør med personer

Interiørbilde fra Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser arbeidere i støperiet med sine arbeidsredskap.

Bilder 1893 - 1905

Øren Mekaniske Verksted - interiør

Øren Mekaniske Verksted - interiør

Utstillingslokale for ovner ved Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Bildet viser verkstedets utsalg av støpegods, bl.a. en rekke komfyrer som står oppstilt til høyre.

Bilder 1893 - 1905

Støperi - interiør med personer

Støperi - interiør med personer

Interiør fra Ørens Mekaniske Verksted på Bakklandet. Arbeidere med arbeidsredskaper i støperiet.

Bilder 1893 - 1905