Loading map

Loading facets

[Bekrefter mottatt betaling]

[Bekrefter mottatt betaling]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Tre menn fra Skjåk kunngjør at Iver Sigurdsson erkjente, at han hadde mottatt betaling fra sin bror Erlend Sigurddson for 5 øresbol i Helgeland (nå [...]


[Bekrefter salg av gårdpart]

[Bekrefter salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Tre menn kunngjør at Torbjørn Eiriksson vedgikk å ha solgt til Eivind Gunnulvsson 4 laupsland jord i Rapastad (nå Roppestad) i Kvelde sogn med alle [...]


[Vitnesbyrd om betaling av kongelig skatt]

[Vitnesbyrd om betaling av kongelig skatt]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Alf Erlendsson innmelder i Eirik Slembes navn til kong Magnus de opptagne vitnesbyrd om den kongelige vissøre, som Olav Grimsson hadde oppebåret [...]


[Skussmål for pilegrim]

[Skussmål for pilegrim]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Fehirden i Nidaros Arne Andorsson anbefaler sin tjener Bjørn Vetlesson som en god og tro mann.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Fehirden i Nidaros [...]


[Dom for drapssak]

[Dom for drapssak]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Jon Sigurdsson, sysselmannen i Skien, som var Kjetil Vigleikssons ombudsmann, innberetter til Kong Håkon VI de nærmere omstendighetene ved Jon og [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Gudbrand Petersson og Jon Torgautsson vitner, at broder Torkjell, prior i Olavsklosteret i Oslo, solgte 2 øresbol i Øvre Kjos på Hadeland til Jon [...]


[Grid og fred til drapsmenn]

[Grid og fred til drapsmenn]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Kong Håkon VI gir Orm Herbrandsson, som uforsettlig drepte Tolf Anundsson, og Steinar Roarsson, som var atvistemann ved drapet, grid og fred til [...]


[Frikjenning ved vådeild]

[Frikjenning ved vådeild]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Biskop Magnus i Hamar frikjenner Kjetil Karlsson for skyld i at Tudal kirke (Telemark) brant ned i vådeild.

Sammendrag fra 1916 av Daae: [...]


[Leie av gårdspart ]

[Leie av gårdspart ]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Torkjel Aslaksson kunngjør at han den store manndøde-høst (1349) hørte Torbjørn Torgilsson vedgå at han hadde leid av Sigrid Torgeirsdatter, hvis [...]


[Vitne om hvem som eier gård]

[Vitne om hvem som eier gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: To menn kunngjør at Margareta Ranesdatter for 3 år siden hadde vitnet at Sigrid Torgeirsdatter eide 11 laupsbol i gården Granheim i Ulnes sogn i [...]