Loading map

Loading facets

[Ved Slottsfjellet, Tønsberg]

[Ved Slottsfjellet, Tønsberg]

Muligens Wencke som står på en stein med borgen, Slottsfjellet i Tønsberg bakenfor.