Loading map

Loading facets

Munkegaten i Trondhjem

Munkegaten i Trondhjem

Avfotografert akvarell malt av Christense Henriette Geelmuyden som viser Torvet, krysset Munkegata/Kongens gate. Til høyre troner Harmonien, Munkegata 22. og til venstre ser vi [...]


[Vitnesbyrd om betaling]

[Vitnesbyrd om betaling]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 lagrettemenn bevitner at Eilif Olavsson har levert Endre Nordbø pengene som han på sine brors barns vegne har mottatt for gjeld etter deres far [...]


[Gårdsarv]

[Gårdsarv]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Lensmannen og 2 lagrettemenn i Eriksfjorden otting gjør vitterlig, at de vet, at salige Alf på Barstien for noen år siden av sin bror Elluf kjøpte [...]


[Salg av øde plass]

[Salg av øde plass]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Thott erkjenner at han har solgt til Frants Schult, borger i Bergen, en øde plass tilhørende kongen ved Kroppedammen i Bergen. Grunnens [...]


[Dom i sak med manglende bevis]

[Dom i sak med manglende bevis]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fem lagrettemenn gjør vitterlig, at de i en sak om en jordpart mellom Torgeir og Bjørn Meås dømte den sistnevnte til å betale Torgeir 3 huder i [...]


[Vitne til gave til prestebord]

[Vitne til gave til prestebord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To menn i Grungedal (Vinje) bevitner at Amund Jørundssons foreldre ga 1/2 laups skyld i ødegården Øverland i Grungedal til Vinje prestebol, og to [...]


[Dom om erstatning]

[Dom om erstatning]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 9 lagrettemenn og 3 andre kunngjør at de var på Kleive for å dømme mellom Asbjørn Bjåland og Olav Kleive, og Asbjørn dømtes til å betale Olav [...]


[Makeskifte av gårdparter]

[Makeskifte av gårdparter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Lars Hanson, sogneprest i Seljord, og to lagrettemenn kunngjør at Bjørn Torbjørnson makeskiftet 61/2 markebol jord i Rud (i Åmotsdal) til Leidulv [...]


[Betaling av skatt]

[Betaling av skatt]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Allmuen i Hitterdal ber borgerne i Skien om å hjelpe til med den påbudne skatten til det utskrvne skipsfolket som ligger utenfor Skien, fordi nød, [...]


[Vitnesbyrd om tyveri]

[Vitnesbyrd om tyveri]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To lagrettemenn i Holts sogn på Agdesiden bevitner at Gunnar Sveinungson på Roald i Kviteseid prestegjeld på Holts kirkegård spurte, om noen hadde [...]


[Kopi av brev om betaling av drapsbøter]

[Kopi av brev om betaling av drapsbøter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tre lagrettemenn i Åmotsdal bevitner at Gudleik Sigurdson ga gården Østerdal (også kalt Hvåle eller Seljord) i Flatdals sogn i Telemark sammen med [...]


[Salg av jordpart]

[Salg av jordpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Bjørn Leidulvson erkjenner at han har solgt til Vadve Sveinungson 3 markebol jord i Lofthus i Heglands grend i Mo sogn og mottatt 3 mark gull og 3 [...]


[Forlik i trette]

[Forlik i trette]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Amund Torkjellson erkjenner at han er blitt forlikt med Sondre Bergulvson om det hugget denne hadde gitt ham, og om all annen trette som var dem [...]


[Salg av gårdspart]

[Salg av gårdspart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 menn kunngjør at de 3.påskedag hadde dømt mellom Hallvard Gudleiksson og Jens Halvorsson angående et markebol jord i Øvre Griniberg i Hitterdal, [...]


[Bytte av odelsgods]

[Bytte av odelsgods]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 6 menn bevitner at Olav Bjørnsson på Alset har byttet sitt odelsgods 1 spann jord i Henmo med Olav Gunderson på Hofstad for Nedre Foseng, samt 2 [...]


[Tilbakeføring av ubetalt hest]

[Tilbakeføring av ubetalt hest]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Skåning gir på sin husbond Laurits Bagges vegne Sondre graver av Seljord tillatelse til å oppsøke og ta tilbake den hesten som han for en tid [...]


[Salg av søsterlodd]

[Salg av søsterlodd]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn i Telemark bevitner at Laurits Torginsson og Tollef Torginsson erkjente å ha mottatt av Vadio Sveinungsson 6 kyrlag i overgave og [...]


[Bytte av eiendeler]

[Bytte av eiendeler]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017/2018: Bror Størkersson og Bjørn Aresson kunngjør at de har byttet noen eiendeler.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Bror Størkerssøn(?) og Bjørn [...]


[Erklæring om skikkethet]

[Erklæring om skikkethet]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Biskop Hans Gås bevitner at de fromme menn i kapittelet har handlet kristelig og flittig, at de er skikkelige og ærlige, og at de er lydhøre og [...]


[Vitne om mistenkt ]

[Vitne om mistenkt ]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 5 menn i Seljord bevitner hvor Tjostolv Karlsson var den dagen og lå om natten da Tore Bergs gård brant ned.

Sammendrag fra 1916 av Daae: 5 [...]


[Vitne om giftermål]

[Vitne om giftermål]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn kunngjør at Tollak Olavsson var gift 3 ganger.

Sammendrag fra 1916 av Daae: 2 lagrettesmænd i Telemarken kundgjør at Tollak [...]


[Salg med samtykke]

[Salg med samtykke]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Steiner Torgeirsson kunngjør at han med sin hustrus samtykke har solgt hr. Christoffer Olavsson sogneprest i Hjartdal..? i [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn i Nedenes bevitner at Torvil Herbrandsson har solgt 1/2 av den vestre gården i Godderstad og har mottatt betalingen til Nils [...]


[Vitnebekreftelse på arv]

[Vitnebekreftelse på arv]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 lagrettemenn i Romsdalen bevitner at Kolbjørn Olsen har arvet etter sine foreldre og eier 1 pund mindre 1 kjørlag i gården Alnes.

Sammendrag [...]


[Om pantsatt gods]

[Om pantsatt gods]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tomas Jonsson til Spjelkavik erkjenner at de 2 1/2 mellag i Ramstad, som Gerrit Knutsson på Synes har solgt til ham, har han pantsatt til hr. [...]


[Erklæring om bruksrett]

[Erklæring om bruksrett]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Jacob Huitfeldt til Berritsgård meddeler, at han tillater Olav Einersson å bygge og bo på en ødegård beliggende i kongens allmenning i [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Hans Tordsson selger og skjøter til Davind Bårdsdatter 1 punds fiskeleie i gården Offerbo i Innerdalen (Romsdalen)

Sammendrag fra 1916 av [...]


[Om salg av gårdparter]

[Om salg av gårdparter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 6 lagrettemenn i Inderøya bevitner at Peder på Helleberg har arvet 1/2 spann i Helleberg, 1/2 øre i Nordberg og 1/2 øre i Budom, alt liggende i [...]

Universitetsbiblioteket 1580 - 3.søndag etter påske

[Utnevnelse av sogneprest]

[Utnevnelse av sogneprest]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fredrik 2.s brev til kapitlet i Trondheim om at Mons Mikkelsen, hvis han finnes dugelig av superintendenten, skal bli sogneprest i [...]


[Betaling for gårdleie]

[Betaling for gårdleie]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 1 lagrettemann i Fyresdal bevitner at mens han i 5 år hadde ødegården Li, så mottok Harald 5 halve laup av ham. På samme måte bevitner Ragnhild [...]

Universitetsbiblioteket 1580-09-16 - 1590-09-16

[Om salg av gårdparter]

[Om salg av gårdparter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 4 menn bevitner at Harald Iversens enke erklærer at hennes mann solgte til Erik Olsson på Sannes 4 1/2 mark i Sannes, og at Olav Medås har solgt til [...]

Universitetsbiblioteket 1580 - Midfaste søndag

[Arveskifte]

[Arveskifte]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Befalingsmannen over Bratsberg len med flere kunngjør at de overvar arveskiftet mellom brødrene Aslak og Amund Torvilssønner og deres søster [...]


[Makeskifte av jord]

[Makeskifte av jord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Olav på Kvam i Surnadal erkjenner å ha makeskiftet sin jord Lerem i Melhus, som årlig renter 1/2 spann mindre 4 ? til Jon Pedersson Hustad, mot [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn kunngør at Orm Hogeliden solgte til Sondre Grunge 2 markebol i Rui, som ligger i Grungedal og har mottatt [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Steinar Jonsson Ringstad i Vatne selger på eget og avdøde bror Peder Jonsens barns vegne 1 mellag i Ostreim til Pål Helgesen, som gjennom sin [...]


[Kvittering for odel]

[Kvittering for odel]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Øyvind Alvsson gir kvitt og klageløs for odelen i Bliksrud i Sogndal i Holt prestegjeld på Ringerike.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Evind [...]


[Arvesak]

[Arvesak]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Amund Lundval og en dom om jord i Flatdal, hvorav 1/2 skal tilfalle Torkjell Torkilssons enke og den andre halvpart hans andre [...]


[Skatteinntekter overleveres]

[Skatteinntekter overleveres]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 menn bevitner at de sammen med to andre var tilstede på Bratsberg 16/3 1586 da Gunnar Geldhus leverte kjellersvennen all kongens skinnskatt og [...]


[Makeskifter 2 gårder]

[Makeskifter 2 gårder]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Åge Bjelke til Austrått erkjenner at han med sin hustrus samtykke har makeskiftet Leren i Leinstrand som renter 2 øre med fornuftige Jon Pedersen og [...]


[Odelsrettigheter]

[Odelsrettigheter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 2 lagrettemenn i Fyresdal bevitner at på Molands kirkegård framførte Amund Arnesson vitner om at han var rette odelsmann til gården Lid, hvilken [...]


[Salg av gård]

[Salg av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Eilif Halvorsen Grytdal kunngjør at hans salige far har solgt til nå salige Eirik Ulnes 2 øres leie i Ulnes.

Sammendrag fra 1916 av Daae: [...]


[Salg av gård]

[Salg av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Sakse Eiriksson på Ulla, Anders Eiriksson i Vaksvik, Jon Eiriksson på Ulla, Inge Eirikssdatter på Blindern og Gunhild Eiriksdatter i Lausund [...]

Universitetsbiblioteket 1589-05-14 - 1589-05-19

[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder og Eirik Jonsson selger til Olav Eiriksson 20 merkelaug i Sannes på Snåsa og har mottatt betalingen.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Peder [...]


[Skjøte på gårdseiendom]

[Skjøte på gårdseiendom]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Amund Sigurdssons skjøte på gården Kleven liggende i Fyresdal.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Amund Sigurdssøns skjøte paa gaarden Kleffuen(?) [...]

Universitetsbiblioteket 1590-06-12 - 1596-06-12

[Regnskap mottatt]

[Regnskap mottatt]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Jens Jakobsson prest i Hitterdal og prost i Telemark erkjenner at han ved Seljords hovedkirke i sogneprest Hr. Laurits Hanssons nærvær, har mottatt [...]


[Salg av gård]

[Salg av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 3 lagrettemenn i Snåsa bevitner at søstrene Randi og Magge Torsteinsdøtre solgte til Olav Sandnes som nærmeste odelsmann, etter Torvil på Dallum, [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Steinar Jonsson Ringstad i Borgund med sin medarving Solne Eilivsdatters samtykke har solgt 2 1/2 mellag i Synes til Pål Helgesen og mottatt [...]


[Deling av arv]

[Deling av arv]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 6 lagrettemenn bevitner at de var på Skordon for å dele arven mellom Vitleiv Torgsson og Rolv Huginsson.

Sammendrag fra 1916 av Daae: 6 [...]


[Feste av tomt]

[Feste av tomt]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Thott fester på kongens vegne til Hans Toller, skruemaker og borger i Bergen og hans hustru Annikken Hanset stykke øde grunn innenfor hans [...]


[Utbetaling av arv]

[Utbetaling av arv]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Karl Eiriksson på Vagle erkjenner at han har fått fullt utbetalt det som hans hustru hadde arvet etter sin far.

Sammendrag fra 1916 av Daae: [...]


[Pantsetting av ødegård]

[Pantsetting av ødegård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Kjetil Olavsson erkjenner at han har lånt av Torgeir Olavsson i Flatdal penger som han innløste ødegården Landsverk i Åmotsdal sogn for Guttorm [...]


[Salg av tomt]

[Salg av tomt]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Thott erkjenner at han på kongens vegne har solgt en øde grunn beliggende ved Kroppedammen i Bergen til Alerich Lude, klokker ved Vår Frue [...]


[Vitnesbyrd om betaling av kongelig skatt]

[Vitnesbyrd om betaling av kongelig skatt]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Alf Erlendsson innmelder i Eirik Slembes navn til kong Magnus de opptagne vitnesbyrd om den kongelige vissøre, som Olav Grimsson hadde oppebåret [...]


[Makeskifte av gårdparter]

[Makeskifte av gårdparter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Jon Jonsson (Pakke), lagmann i Tønsberg og Olav Olavsson, lagrettemann i Lardal, gjør vitterlig at de etter begjæring av sin svigermor, hustru [...]


[Kirkeregnskap]

[Kirkeregnskap]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Jens Jakobsson, prest i Hitterdal erkjenner at Bergulv graver har avlagt ordentlig regnskap for de tre siste år fra Seljord kirke.

Sammendrag [...]


[Rettsvern for drapsmann]

[Rettsvern for drapsmann]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Christian 4.gir Guttorm Espesson landsvist for at han kom i skade for å slå ihjel Sigvard Hallvardsson på det vilkåret at han skal bøte til den [...]


[Skatteinntekter overlevert]

[Skatteinntekter overlevert]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Christen Persen erkjenner å ha mottatt Seljords sogns biskops- og Olavsskatt av Bergulv graver.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Christen [...]


[Salg av øde plass]

[Salg av øde plass]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Thott erkjenner å ha solgt og skjødt kongens grunn, en øde plass liggende ved Kroppedammen i Bergen til Karen Hellmutsdatter, salige Nils [...]


[Salg av øde plass]

[Salg av øde plass]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Thott erkjenner at han har solgt til Evert Bonnell kongens ødeplass ved Kroppedammen i Bergen, som ligger nest opp til Peder Smeds grunn. [...]


[Makeskifte av to gårder]

[Makeskifte av to gårder]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Råmund Lyckesson på Rinde i Sannikedal erkjenner at han har makeskiftet slik at han har gitt sin gård, 1 1/2 markebol i Norendal, og i bytte ga [...]


[Dom]

[Dom]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fra Skiens tingstue bevitnes at Olav Kleive har fått 6 manns dom, og at Asbjørn Bjåland må anke hos lagmannen og en 12 manns dom.

Sammendrag [...]


[Grense mellom to gårder]

[Grense mellom to gårder]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fem lagrettemenn i Romsdalen kunngjør at 24 lagrettemenn, 12 fra Nordmøre og 12 fra Romsdalen, av disse var mange døde, for 32 år siden, bestemte [...]


[Dom om gård]

[Dom om gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Skiens borgermestre og råd dømmer i saken mellom Asbjørn Øyolvsson og Oluf Kleive slik at gården skal Olav Kleive beholde etter 6 manns dom, inntil [...]


[Makeskifte av leie]

[Makeskifte av leie]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Einar Hognesson på Kvam i Stod erkjenner at jeg med min hustru Siren Jonsdatters vilje har makeskiftet med Olav Olsson på Medro i Gran sogn slik at [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Nils Olavsson, sogneprest, Mads Hansson sorenskriver og 1 lagrettemann bevitner at Pål Olavsson i Hjartdal har solgt til Svanaug Helgesdatter 4 [...]


[Siste vilje]

[Siste vilje]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tof Persson og Olav Vindsvål i Åmotsdal kunngjør salige Sigurd Lidvordsson på Vindsvåls siste vilje.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Tof Perssen [...]


[Pansetting av odelsjord]

[Pansetting av odelsjord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tjøstolv Karlsson i Otterdal i Nedenes erkjenner at han er skyldig Svein Sveinsson i Seljord 32 gode gamle daler og 6 høstkyr dessuten 6 daler, en 7 [...]


[Erklæring om avdød]

[Erklæring om avdød]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Peder Jenssen og Christen Pedersen, begge prester, kunngjør at en mann ved navn Erland murmester er død for vel et års tid siden.

Sammendrag [...]


[Må møte på tinget]

[Må møte på tinget]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Johan Urne på Volsø stevner Olav Hallvardsson Moghus i Fyresdal prestegjeld til å møte på tinget.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Johan Urne paa [...]


[Betaling av bøter]

[Betaling av bøter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Torbjørn Torgeirsson kunngjør og bevitner at han har mottatt fra Hallvor Kjetilsson de pengebøter som han skyldte ham.

Sammendrag fra 1916 av [...]


[Salg av jord]

[Salg av jord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Amund Knutsson i Bykle sogn i Setesdalen kunngjør at han med sin brors samtykk har solgt 6 markebol jord i Eidsborg sogn i Myklejord og erkjenner å [...]


[Salg av eiendom]

[Salg av eiendom]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Eirik Mikkelsson stadfester det salget som hans kvinnes far gjorde med hennes morbror Eirik Olsson på Sandnes både Tårnes og Grunneng i Snåsa skal [...]


[Pantsetting av jord]

[Pantsetting av jord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Torbjørn Torgusson kunngjør at han for pengelån hos sin bror Steinar Torgusson har pantsatt 1 markebol jord i Trae som ligger i [...]


[Skifte]

[Skifte]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Knut Asbjørnsson kunngjør at han med sin stefar Olav Kleiv og sin bror Tormod Olavsson har skiftet arven løst og fast etter deres salige [...]


[Bosatte i Seljord]

[Bosatte i Seljord]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fortegnelse på fullgårdsmenn, ødegårdsmenn og bosatte i Seljord sogn i Telemark, visstnok i forbindelse med utredning av gjeld.

Sammendrag fra [...]


[Arveskifte]

[Arveskifte]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Lensmannen og 6 lagrettemenn erkjenner at de foretok et arveskifte mellom de tre søsknene Laurits, Torgius, Tof Bjørnsson og Helge Bjørnsdatter av [...]


[Salg av gådpart]

[Salg av gådpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Nils Jørundsen, prest i Hjartdal, og fire lagrettemenn kunngjør at Lidvard Sigurdsson solgte til Olav Tolvsson 6 markebol jord i Valen (Hvale) i [...]


[Forlik]

[Forlik]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 6 lagrettemenn bevitner at Alf Gunnarsson og Tormod Olavsson ble enige om noen penger.

Sammendrag fra 1916 av Daae: 6 lagrettesmænd bevidner, [...]


[Betaling av gjeld]

[Betaling av gjeld]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 3 lagrettemenn kunngjør at Thollef Hustvet pantsatte til Bjørn Bergan 4 markebol jord i Hustvet for 20 daler og 2 løper i landskyld inntil pengene [...]


[Salg av gård]

[Salg av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: 5 menn bevitner at Sæmund Sigurdsson Myklebostad med sine sønners samtykke solgte gården Hjelset for 30 gamle dalere.

Sammendrag fra 1916 av [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Alv Venås i Seljord prestegjeld erkjenner å ha solgt 1 løp land i gården Kleive i Morningdal som harn har arvet etter sin mor, til Olav Kleive og [...]


[Salg av gårdleie]

[Salg av gårdleie]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Olav Olavsson og hustru Bordeij Jonsdatter har solgt til Ander Gudmundsson på Stadem 1 1/2 merkes leie i gården Ås i Arnegjorden i Flette kirkesogn [...]


[Korntiender]

[Korntiender]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Christian 4.lover presten i Bud i Akerø de korntiender som kongens far har lovet.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Christian IV lover presten paa [...]


[Bekrefter salg av gårdpart]

[Bekrefter salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Tre menn kunngjør at Torbjørn Eiriksson vedgikk å ha solgt til Eivind Gunnulvsson 4 laupsland jord i Rapastad (nå Roppestad) i Kvelde sogn med alle [...]


[Bekrefter mottatt betaling]

[Bekrefter mottatt betaling]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Tre menn fra Skjåk kunngjør at Iver Sigurdsson erkjente, at han hadde mottatt betaling fra sin bror Erlend Sigurddson for 5 øresbol i Helgeland (nå [...]


[Dom for drapssak]

[Dom for drapssak]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Jon Sigurdsson, sysselmannen i Skien, som var Kjetil Vigleikssons ombudsmann, innberetter til Kong Håkon VI de nærmere omstendighetene ved Jon og [...]


[Skussmål for pilegrim]

[Skussmål for pilegrim]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Fehirden i Nidaros Arne Andorsson anbefaler sin tjener Bjørn Vetlesson som en god og tro mann.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Fehirden i Nidaros [...]


[Grid og fred til drapsmenn]

[Grid og fred til drapsmenn]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Kong Håkon VI gir Orm Herbrandsson, som uforsettlig drepte Tolf Anundsson, og Steinar Roarsson, som var atvistemann ved drapet, grid og fred til [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Gudbrand Petersson og Jon Torgautsson vitner, at broder Torkjell, prior i Olavsklosteret i Oslo, solgte 2 øresbol i Øvre Kjos på Hadeland til Jon [...]


[Vitne om hvem som eier gård]

[Vitne om hvem som eier gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: To menn kunngjør at Margareta Ranesdatter for 3 år siden hadde vitnet at Sigrid Torgeirsdatter eide 11 laupsbol i gården Granheim i Ulnes sogn i [...]


[Leie av gårdspart ]

[Leie av gårdspart ]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Torkjel Aslaksson kunngjør at han den store manndøde-høst (1349) hørte Torbjørn Torgilsson vedgå at han hadde leid av Sigrid Torgeirsdatter, hvis [...]


[Frikjenning ved vådeild]

[Frikjenning ved vådeild]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Biskop Magnus i Hamar frikjenner Kjetil Karlsson for skyld i at Tudal kirke (Telemark) brant ned i vådeild.

Sammendrag fra 1916 av Daae: [...]


[Salg av gård]

[Salg av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: To menn kunngjør at Grunde Torgeirsson og Gudrun Aslaksdatter solgte til Halvard Eilivsson ytre Laugevann i Efteløt sogn i [...]


[Jordskifte]

[Jordskifte]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Biskop Jon i Oslo stadfester et jordeskifte mellom Lodin Haftoresson, prest i Bamble, på Skeds kirkes vegne og Olve Asmundsson.

Sammendrag fra [...]


[Kvitterer for mottatt betaling]

[Kvitterer for mottatt betaling]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tore, prest på Saude og to andre menn kunngjør at Salve Ormsson solgte 5 markebol i Loftsgården i Epletveit i Brunkeberg sogn til Torvald [...]


[Landsforvisning for drap]

[Landsforvisning for drap]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Kong Olav utsteder landsvistbrev til Tormod Alfsson, som hadde drept Gunne Eivindsson.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Kong Olaf udsteder [...]


[Skadeverk og deling av gård]

[Skadeverk og deling av gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Harald Håkonsson, lagmann i Skien syssel kunngjør, at han i sysselmannen Hr. Gaute Eirikssons nærvær etter ønske fra ombudsmann Gløder Torgeirsson [...]

Universitetsbiblioteket 1402-11-27 - 1402-11-29

[Kvittering for mottatt betaling]

[Kvittering for mottatt betaling]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To lagrettemenn i Sunnhordaland erkjenner at Sveinke Aslaksson kjøpte 9 månedsmatsbol i Strømme i Hyllestad sogn (Setesdalen), og like mye i [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Olav Torgardsson kunngjør at han solgte til Ivar Jonsson en øresleie i Gressli i Tydal i Selbu sogn.

Sammendrag fra 1916 av Daae: Olaf [...]


[Fastsettelse av grense]

[Fastsettelse av grense]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Fem lagrettemenn på Ringerike kunngjør at de etter pålegg fra kongens ombudsmann, Harald Olavsson, undersøkte delet mellom Sande og Fjøsviken i [...]


[Overdragelse av eiendom]

[Overdragelse av eiendom]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Hr.Gaute Erikssson erkjenner at han har gitt svennen sin Nils Pedersen 3 markebol i Bø i Sande sogn i Vestfold som tjenestelønn

Sammendrag fra [...]


[Makeskifte]

[Makeskifte]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017/2018: Sigurd Sjøfarsson (Rosensverd), lagmann i Tønsberg, og Bernt Lyneborg, rådmann samme sted, kunngjør at Hr. Eindride Erlendsson, høvedsmann på [...]


[Salg av leie]

[Salg av leie]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Jon Bjarneson erkjenner, at han har solgt til Arne Eindrideson 6 spanns leie i Søndre Holan i Gjote sogn i Meldalen og mottatt [...]


[Overdragelse av eiendom]

[Overdragelse av eiendom]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Erling Torsson kunngjør at han har overdratt 1 markebol jord i Berg i Heidenstad sogn i Sandsverv til Hr.Eindride Erlendsson for pengene han skyldte [...]


[Salg av månedsleie]

[Salg av månedsleie]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: To menn kunngjør at Steinvor Torkjellsdatter solgte til Skodre Toresson 8 måneders leie i gården Malland i Åserals sogn i [...]


[Overdragelse av eiendom]

[Overdragelse av eiendom]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Tre lagrettemenn kunngjør at Gunde Gundesson og hans hustru Elin samt sønnen deres Tormod erkjente at de overdro til Einar Trondsson hele arven som [...]


[Tilkjenning av etterlatt gods]

[Tilkjenning av etterlatt gods]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Torgeir Geirmundsson, lagmann i Ski, kunngjør at han og 11 mann avsa dom mellom Torgeir Olavsson og Torleif Olavsson på Laufvid om penger som [...]


[Anbefaling om hjelp til brevviseren]

[Anbefaling om hjelp til brevviseren]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Kjetil Iversson, prest i Hjartdal, lensmann i Ski og to andre menn anbefaler kongens ombudsmenn å hjelpe brevviseren Aslak Astridsson når han reiser [...]


[Vitne til eierskap til gård]

[Vitne til eierskap til gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Hallvard Torgilsson og Berg Asmunsen bevitner at Eivind på Sem eide en del av Sandnes i Vinje sogn i Snåsa. Senere eide sønnen, Helge og deretter [...]


[Salg av gårdspart]

[Salg av gårdspart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To menn kunngjør at Tolv Egilsson ombudsmann for Torleiv Torbjørnsson solgte 4 markebol i Kjøs i Molgedal i Brunkeberg til Steinar Egilsson etter [...]


[Kvittering for bøter]

[Kvittering for bøter]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Biskop Audun i Stavanger gir en mann i Hyllestad sogn i Setersdalen kvittering for bøter. Bare 3 mark står igjen.

Sammendrag fra 1916 av Daae: [...]


[Kvittering for eiendom]

[Kvittering for eiendom]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Holte Jonsson gir Eirik Bjørnsson kvittering for Toptastad (Tolftestad i Våge) og Kvernberget og erklærer at han ikke har noen fordring på ham når [...]


[Salg avgårdpart]

[Salg avgårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Kjetil Iversson, prest i Hjartdal og to andre menn kunngjør at Gunner Karlsson erkjenner å ha solgt 8 laupsbol jord i Midtbøen i Lidbø i Hjartdals [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Fem menn kunngjør at Sæmund Kolbeinsson solgte til Jon Bårdsson en del av gården Synnes i Marie kirkesogn på Vigerø på Sunnmøre.

Sammendrag [...]


[Kvittering for kirkeregnskap]

[Kvittering for kirkeregnskap]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Olav Eriksson, kannik og korsbroder i Stavanger kvitterer Leidulf Jonsson for 3 års regnskap over Årdal kirkes gods i Setesdal

Sammendrag fra [...]


[Bekrefter eiendomsrett]

[Bekrefter eiendomsrett]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Seks menn avhører etter pålegg fra Kongens ombudsmann de vitnesbyrd som Eindride Olavsson førte om sin rett til gården Gulberg i Verdal, hvis brev [...]


[Avlat for botferdige]

[Avlat for botferdige]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Erkebiskopene i Lund og Nidaros samt 11 andre nordiske biskoper tilstår 40 dagers avlat til de botferdige som på visse dager besøker eller hjelper [...]


[Vitne til bryllup og betaling]

[Vitne til bryllup og betaling]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To menn kunngjør at de var til stede da Orm Torgeirsson holdt bryllup etter fattig måte og at de som benekter dette gjør ham urett. De var også til [...]


[Salg av gårdspart]

[Salg av gårdspart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Jon Eriksson, prest i Lardal (Telemark) og Nerid Torleivsson kunngjør at Torkjell Lidvardsson kjøpte 2 markebol i nedre Lofthus (Eidsborg sogn) av [...]


[Salg av gårdspart]

[Salg av gårdspart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Sigurd Bjørnardson erkjenner at han har solgt 10 spanns leie i nedre Tyve i Oppdal (nordenfjells) til Ottar Eindridesson og mottatt [...]


[Salg av gårdspart]

[Salg av gårdspart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Sigurd Bjørnsson, kannik i Oslo og prest i Tune, Tjostolv Gunnarsson (Holk) og Asgaut Bjørnsson kunngjør, at Rolf Sigurdsson i fullt ombud for sin [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To lagrettemenn kunngjør at Bjørgulv Gudbjørnsson solgte til Tormod Gunnarsson 4 laupsland i Holum (og 3 laupsland i Midbø) i Molgedal i Brunkeberg [...]


[Kvittering for kirkeregnskap]

[Kvittering for kirkeregnskap]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Biskop Gunnar i Hamar kvitterer til Vilhelm Åsmundsson for fullt regnskap over Gausdals kirkes inntekter og utgifter.

Sammendrag fra 1916 av [...]


[Dom om gård]

[Dom om gård]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: Gaute Eriksson, lagmann i Skiensysla dømmer sammen med 8 lagrettemenn i en sak mellom Tormod Torleivsson og (hans far?) Torleiv Torgeirsson på den [...]


[Salg av gårdpart]

[Salg av gårdpart]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2018: To lagrettemenn i Telemark kunngjør at Øystein Johansson erkjenner å ha solgt til Gunnar Sveinkesson 4 markebol jord i Hvalskard i Brunkeberg sogn [...]


[Fritak ved leiermål]

[Fritak ved leiermål]

Sammendrag fra 1916 oversatt i 2017: Svein Jonsson, Hr. Hartvik (Krumedikes) lensmann over Midlenet på Agder, gir i Kongens navn Kjetil Drengsson fri for den sak som var tillagt hans [...]