Loading map

Loading facets

Portrett av Hugo Biedermann

Portrett av Hugo Biedermann

Portrett av Hugo Biedermann. Kjøkkensjef ved Britannia Hotel. Senere kjøkkensjef ved Humlen i Oslo. Kom til Trondheim som del av besetningen på hjelpekrysseren Berlin som lå internert i [...]


Portrett av Hugo Biedermann

Portrett av Hugo Biedermann

Portrett av Hugo Biedermann. Kjøkkensjef ved Britannia Hotel. Senere kjøkkensjef ved Humlen i Oslo. Kom til Trondheim som del av besetningen på hjelpekrysseren Berlin som lå internert i [...]


Thomas Angells hus

Thomas Angells hus

Avfotografert plantegning av 2. etasje i Thomas Angells hus.


Thomas Angells hus

Thomas Angells hus

Avfotografert plantegning av 1. etasje i Thomas Angells hus.


Karneval i Watzingers hjem

Karneval i Watzingers hjem

Karneval med barn og voksne hos Watzinger. Professor Adolf Watzinger står muligens lengst til høyre.


Karneval i Watzingers hjem

Karneval i Watzingers hjem

Karneval med barn og voksne hos Watzinger. Professor Adolf Watzinger står muligens lengst til høyre.


Karneval i Watzingers hjem

Karneval i Watzingers hjem

Karneval med barn og voksne hos Watzinger. Professor Adolf Watzinger står muligens lengst til høyre.


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Kopi av oppmålingstegning, 1961; Ola Øverås


Byneset kirke

Byneset kirke

Bl. 23 - restaurering av våpenhus, kjeller


Byneset kirke

Byneset kirke

Bl. 21 - våpenhus fra vest, og kjellerplan


Byneset kirke

Byneset kirke

Bl. 19 -Repositorium-dør; vestgavl med gammelt våpenhus; kjeller under gml. våpenhus med toaletter


Byneset kirke

Byneset kirke

Bl. 17 - Vestgavl, nytt våpenhus m bårerom


Byneset kirke

Byneset kirke

Bl. 10 - langsnitt mot nord, skjema av benker og benkedører, alterring skjema


Byneset kirke

Byneset kirke

Bl. 10 - langsnitt mot nord, skjema av benker og benkedører, alterring skjema


Byneset kirke

Byneset kirke

Bl. 9 korrektur - tverrsnitt av kor, plan orgelgalleri


Byneset kirke

Byneset kirke

Ombygn. av galleri og orgel, plan, snitt, (bl.18, utgår),


Byneset kirke

Byneset kirke

Alternativ løsning av våpenhus, orgelgalleri og sakristi, (bl.18)


Byneset kirke

Byneset kirke

Repositorium-dør; vestgavl med gammelt våpenhus; kjeller under gml. våpenhus med toaletter (bl.19)


Byneset kirke

Byneset kirke

Forslag til rom for dåpsbarn foran norddør i skipet, korrektur (bl.16b)


Byneset kirke

Byneset kirke

Vestgavlen med foreslått nytt våpenhus; kirkens vestportal i nytt våpenhus, 1963 (bl. 17)


Byneset kirke

Byneset kirke

Hoveddør og våpenhus, korrektur, (bl.11)


Byneset kirke

Byneset kirke

Forslag til sakristitilbygg med rom for dåpsbarn, plan, fasade


Byneset kirke

Byneset kirke

Forslag til sakristitilbygg med rom for dåpsbarn, plan, fasade


Byneset kirke

Byneset kirke

Korrektur av restaureringsplan (nytt bl.8b)


Byneset kirke

Byneset kirke

Vestgavl, nytt våpenhus med bårerom i kjeller, plan


Byneset kirke

Byneset kirke

Orgelplan etter org.bygg. Torkildsens tegn