Loading map

Loading facets

Fra Karl Johans Besøg i Trondhjem 1835

Fra Karl Johans Besøg i Trondhjem 1835

Avfotografert tegning som viser hester med ryttere, og passasjervogn med passasjerer, på Torvet i Trondheim. Det er skissert inn publikum på begge sider av gaten og ytterligere [...]


[uten tittel]

[uten tittel]

Bygging av jernbanebro over elva Skjerva i Mosjøen. Dolstad kirke i bakgrunnen.