Loading map

Loading facets

[uten tittel]

[uten tittel]

Papirlapp brettet over negativene med tekst: OPSAHL ..? OSLO


[uten tittel]

[uten tittel]

Papirlapp brettet over negativene med tekst: OPSAHL ..? OSLO


[uten tittel]

[uten tittel]

Papirlapp brettet over negativene med tekst: OPSAHL ..? OSLO


[uten tittel]

[uten tittel]

Papirlapp brettet over negativene med tekst: OPSAHL ..? OSLO


[Den internationale utstillingen for vannkraft og turistvæsen]

[Den internationale utstillingen for vannkraft og turistvæsen]

Inngangsporten til utstillingen med ordene Exposition internationel Grenoble. Vanntårnet til høyre og flere mennesker og en bil i forkant.


[Fjelltur]

[Fjelltur]

2 menn på fjelltur ved Grenoble. Står ved et steingjerde. I bakkant et høyt steil fjellvegg.


[Kraftstasjon]

[Kraftstasjon]

Ser nedover langs vannrørene til ent kraftstasjon i et bratt fjellskråning.


[Ved demningen]

[Ved demningen]

2 menn står ute på kanten av et vannverk ved et kunstig fossefall på en demning. Vannstansmåler midt på bildet. Skogkledde åser i bakkant. Muligens i nærheten av Grenoble.