Loading map

Loading facets

Kong Carl Johan besøker Trondheim - maleri

Kong Carl Johan besøker Trondheim - maleri

Mathias F. Dalager's prospekt av kong Karl Johans inntog i Trondhjem i forbindelse med hans besøk i Trondheim 31. august 1835. Bildet er fra Kongens gate, omkranset av folk som ser [...]

Bilder 1880 - 1900

Maleri

Maleri

Fotografi av 4 historiske malerier

Bilder 1880 - 1900

Portrett av Thomas Angell

Portrett av Thomas Angell

Thomas Angell: Fotografi etter et portrett

Bilder 1880 - 1900

Domkirken - interiør

Domkirken - interiør

Billedhogger Hans Michelsens apostelrekke i Domkirken. Michelsen fikk av kong Carl Johan bestilling på tolv apostler som støpt i gips ble skjenket Nidarosdomen i 1840.

Bilder 1880 - 1900

Stiftsgårdstrappens gitter

Stiftsgårdstrappens gitter

Gitterfylling i smijern på rekkverket til Stiftsgårdens trapp.

Bilder 1900 - 1910

Oldfunn

Oldfunn

Fra samlingene ved Oldsaksamlingen ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS museum. Gjenstander, redskaper, oldsaker, bildet viser kniver av stein.

Bilder 1886 - 1905

Oldfunn

Oldfunn

Fra samlingene ved Oldsaksamlingen ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, DKNVS museum. Gjenstander, redskaper, oldsaker, bildet viser kniver av stein.

Bilder 1886 - 1905

Hyttfossen Bruk - Klæbu

Hyttfossen Bruk - Klæbu

Panorama fra sagbruket Hyttfossen Bruk i Klæbu (tidligere Hyttens Sag), som i 1874 ble kjøpt av firma A. Huitfeldt, Trondheim. Bruket ble utvidet og modernisert og ga i 1906 arbeid til [...]

Bilder 1906 - 1912

Landbruksutstillingen på Øya 1902

Landbruksutstillingen på Øya 1902

Fra landbruksutstillingen på Nidarø, Øen. Maskinkompaniets paviljong (McCormick), eksteriør. Denne paviljongen huset McCormicks selvbinder, utstilt av A/S Maskinkompaniet, Christiania. [...]

Bilder 1902 - 1902

5. Sanitetskompani

5. Sanitetskompani

Bildet viser en gruppe personer i militære uniformer, soldater, noen med våpen, sabel. De fleste er ukjente, men i 1. rekke nr. 4: Kviset, Storvik, Lossius, Eidsvik, Lars Furan (fra Selbu)

Bilder 1900 - 1910