Loading map

Loading facets

"Leseværelset" på DKNVS Bibliotek.

"Leseværelset" på DKNVS Bibliotek.

"Leseværelset" på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek. Mannen som står å leser i en bok på bildet er Theodor Petersen. Mye av det samme interiøret som i [...]

Bilder 7. november 1905