Loading map

Loading facets

""Leseværelset"" på DKNVS Bibliotek.

""Leseværelset"" på DKNVS Bibliotek.

""Leseværelset"" på Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Bibliotek. Mannen som står å leser i en bok på bildet er Theodor Petersen. Mye av det samme interiøret som [...]

Universitetsbiblioteket 7. november 1905